Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Anunt!Preşedintele raionului Cantemir, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în aparatul preşedintelui raionului

Anunt!Preşedintele raionului Cantemir, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în aparatul preşedintelui raionului imprimare

11.09.2013     1629 


Preşedintele raionului Cantemir, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

specialist în aparatul preşedintelui raionului 

Scopul general al funcției: promovarea politicilor publice în domeniul pretecţiei civile a populaţiei raionului prin organizarea şi desfăşurarea măsurilor de informare, coordonare a activităţilor autorităţilor publice locale de nivelul I şi II şi asigurarea interacţiunii serviciilor rationale responsabile de intervenţia în caz de situaţii excepţionale.

Sarcini de bază ale funcției specialist principal, aparatul preşedintelui:

 • Planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor raionale în domeniul protecţiei civile a populaţiei raionului şi serviciului civil (de alternativă)
 • Acordarea asistenţei metodologice, logistice, şi tehnice responsabililor de protecţia civilă în unităţile administrativ- teritoriale de nivelul I şi II.
 • Contribuie la asigurarea stării permanente de pregătire a obiectelor din subordinea Protecţiei Civile pentru acţiuni în condiţiile situaţiilor excepţionale şi realizează măsuri profilactice de zădărnicire sau diminuare a probabilităţilor apariţiei situaţiilor excepţionale, de reducere a proporţiilor efectelor.
 • Asigură implimentarea legislaţiei în domeniul serviciului civil (de alternativă).etc

 Condițiile de participare la concurs:

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 • posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;  
 • are capacitate deplină de exerciţiu;   
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice,     
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;  
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;  
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie. 

Conditii specifice

 • abilităţi de utilizare a computerului.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs:

 • formularul de participare (descarca aici),
 • originalul/copia buletinului de identitate,
 • originalul/copia diplomei de studii superioare,
 • originalul/copia carnetului de muncă,
 • declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale nestinse.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs -  04 octombrie 2013

Telefon - 0273-22864, contact@cantemir.md

adresa poştală - or. Cantemir, str. Tradafirilor 2, biroul 208.


Bibliografia concursului:

-Constituția Republicii Moldova;

-Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

-Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală

-Hotărîrea Guvrnului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi Statutul funcţionarului public.

-LEGE Nr. 271 din  09.11.1994 cu privire la protecţia civilă.

-LEGE Nr. 93 din  05.04.2007 Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.
 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin