Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Anunt! Preşedintele raionului Cantemir, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în aparatul preşedintelui raionului

Anunt! Preşedintele raionului Cantemir, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în aparatul preşedintelui raionului imprimare

11.09.2013     1413 


Preşedintele raionului Cantemir, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

specialist principal  în aparatul preşedintelui raionului

Scopul general al funcției: Gestionarea resurselor umane în relaţie directă cu procesele de recrutare, angajare, derulare şi încetare a raporturilor de muncă ale salariaţilor.

Sarcini de bază ale funcției specialist principal, aparatul preşedintelui:

·         să pregătească şi să întocmească documentaţia aferentă procesului de angajare.

·         să organizeze concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

·         să monitorizeze standardele şi practicile generale de recrutare şi propune soluţii de îmbunătăţire a procesului;

·         să planifice şi să coordoneze procesul de evaluare a performanţelor colective şi individuale ale funcţionarilor publici.

·         să reactualizeze şi redacteze fişele de post.

·         Să asigure evidenţa a contractelor individuale de munca şi a carnetelor de muncă.

Condițiile de participare la concurs:

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 • posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;  
 • are capacitate deplină de exerciţiu;   
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice,     
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;  
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;  
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie. 

Conditii specifice

 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • abilităţi de utilizare a computerului.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs:

 • formularul de participare (descarca aici),
 • originalul/copia buletinului de identitate,
 • originalul/copia diplomei de studii superioare,
 • originalul/copia carnetului de muncă,
 • declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale nestinse.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs -  04 octombrie 2013

Telefon - 0273-22864, contact@cantemir.md

adresa poştală - or. Cantemir, str. Tradafirilor 2, biroul 208.


Bibliografia concursului:

-Constituția Republicii Moldova;

-Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

-Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală

-Hotărîrea Guvrnului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi Statutul funcţionarului public.

-Hotărîrea Guvernului nr. 1449 din  24.12.2007 privind carnetul de muncă. Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin