Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Anunţ funcţie publică vacantă

Anunţ funcţie publică vacantă imprimare

05.07.2013     1866 

Aviz

Consiliul Raional Cantemir anunţă prelungirea concursului  pentru ocuparea funcţiei publice vacante, director Direcţia Învăţământ Cantemir

         La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova cu studii superioare universitare, care au 3 ani de experienţă profesională în domeniu, ce nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă, posedă limba română şi limbi de circulaţie internaţională, au abilităţi de utilizare a PC şi nu au antecedente penale.

         Candidaţii pentru ocuparea funcţiei vacante vor depune la Consiliul Raional Cantemir, în termen de 20 de zile, următoarele acte de participare la concurs:

·          Cererea de înscriere la concurs;

·          Copia actului de identitate;

·          Curriculum vitae;

·          Copiile legalizate ale actelor de studii;

·          Copiile legalizate ale actelor ce confirmă gradul managerial;

·          Copia legalizată a carnetului de muncă;

·          Certificatul medical din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

·          Certificat de cazier judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie de proprie răspundere);

·          Programul de activitate în viitoarea funcţie pentru perioada exercitării funcţiei;

·          Cuprinsul dosarului.

Dosarele se prezintă în 2 exemplare. 

Actele vor fi depuse la Consiliul Raional Cantemir, bir.211,

tel.relaţii:  (0273) 2-20-58,  (0273) 2-28-50 pînă la 20.07.2013

 

 

 

Preşedintele raionului                                         Andrei Malaşevschi

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin