Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Anunţ! Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare, angajează specialist principal în problemele planificării, prognozării şi dezvoltării producţiei vegetale!

Anunţ! Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare, angajează specialist principal în problemele planificării, prognozării şi dezvoltării producţiei vegetale! imprimare

10.06.2013     1530 

 

A V I Z !

Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante, Specialist principal în problemele planificării, prognozării şi dezvoltării producţiei vegetale, Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare.

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova cu studii superioare universitare, care au 3 ani de experienţă profesională în domeniul agriculturii, ce nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă, şi posedă limba româna si limbi de circulaţie internatională, au abilităţi de utilizare a computerului si nu au antecedente penale.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei vacante, în termen de 20 zile vor depune  la Direcţia agricultură, economie si relaţii funciare, urmatoarele acte de participare la concurs:

La  funcţia publică poate candida persoana care:

- deţine cetăţenia Republicii Moldova,

- posedă limba de Stat;

- are studiile necesare prevazute pentru funcţia publică respectivă;

- abilităţi de operare la calculator;

- indeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea unor anumite funcţii publice.

Pentru participarea la concurs candidaţii depun comisiei pentru desfăşurarea concursului urmatoarele documente:

a)     formularul de participare la concursul pentru ocuparea functiei publice vacante, (descarcă);

b)    copia buletinului de identitate;

c)     copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfectionare profesională sau de specializare;

d)    copia carnetului de muncă;

e)     cuprinsul dosarului.

Dosarele se prezintă in 2 exemplare.

Termenul limită de depunere a documentelor - 03.07.2013

Documentele se depun la biroul 315, etajul III, sediul Direcţiei agricultură, economie şi relaţii funciare Cantemir.

Responsabil de primirea documentelor: Gafenco Constantin, specialist principal.

Informaţii suplimentare la telefonul (273) 2 27 63. 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin