Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  D I S P O Z I Ţ I E din 05.03.2013 Cu privire la convocarea consiliului raional în şedinţă ordinară din data de 21.03.2013

D I S P O Z I Ţ I E din 05.03.2013 Cu privire la convocarea consiliului raional în şedinţă ordinară din data de 21.03.2013 imprimare

18.03.2013     1965 

 

D I S P O Z I Ţ I E din 05.03.2013                                                

or. Cantemir

        Cu privire la convocarea  consiliului

raional în şedinţă ordinară din data de 21.03.2013

 

               În  temeiul art.45 , alineatul  (3),  art.53,  alineatul (1), litera „f", art. 54  (1,2,4) din  Legea privind  administraţia publică locală nr. 436 -XVI   din 28.12.2006

D I S P U N :

     I .  Se convoacă consiliul raional în şedinţă  ordinară  în ziua de 21 martie curent, ora  10.00,  în  încinta  Consiliului raional Cantemir , et.VI , sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi :

     01. Cu privire la activitatea preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor consiliului raional în anul 2012 şi sarcinile pentru 2013

             Raportor  Andrei Malașevschi, președintele  raionului

  02. Cu privire la executarea bugetului raionului conform rezultatelor anului 2012

             Raportor  Andrei Malașevschi, președintele  raionului

  03. Cu privire la programul și planul de acțiuni de dezvoltare socio-economică a raionului Cantemir pe anul 2013

              Raportor  Emil Pupăzan,vicepreședinte al raionului

   04. Cu privire la rectificarea bugetului raional pe anul 2013

               Raportor  Veaceslav  Cozma, șef directie finanțe.

   05. Cu privire la numirea dlui ________________________în funcția de director-interimar IMSP CMF Cantemir.

             Raportor  Andrei Malașevschi, președintele  raionului

  06. Cu privire la ridicarea înainte de termen a mandatului de consilier raional a dlui Ion Buzdugan, șef-interimar direcție învățămînt

               Raportor  Eleonora  Starciuc,  secretar al  consiliului  rational

   07. Cu  privire  la  coordonarea  Contractului  de  acordare  a  asistenței  medicale(  de  prestare  a  serviciilor  medicale) în  cadrul  asigurării  obligatorii  de  asistență  medicală  nr.02-07/270 din 28.12.2012 al  IMSP  Spitalul  Raional  Cantemir  cu  CNAM  pe  anul  2013

               Raportor  Iurie   Mihăescu,  director,IMSP  Spitalul  Raional   Cantemir

  08. Cu  privire  la  coordonarea  devizului  de  venituri  și  cheltuieli(business-planul) IMSP  Spitalul  Raional  Cantemir  pe  anul  2013

               Raportor   Iurie  Mihăescu, director,IMSP  Spitalul  Raional  Cantemir

  09. Cu  privire  la  coordonarea  devizului  de  venituri  și  cheltuieli  pe  mijloace  speciale  a  IMSP  Spitalul  Raional  Cantemir  pe  anul  2013

               Raportor  Iurie  Mihăescu,director,IMSP  Spitalul  Raional  Cantemir

  10. Cu  privire  la  aprobarea  statelor  de  personal  ale  IMSP  Spitalul  Raional  Cantemir  pe anul  2013

                Raportor  Iurie  Mihăescu,director,IMSP  Spitalul  Raional  Cantemir

  11. Despre demersul IMSP  Spitalul  Raional  Cantemir privind acordul Consiliului Raional Cantemir în calitate de comodant pentru transmiterea în folosința unor terți:Baran Rodica prin  contract  de  locațiune a unor încăperi pentru prestarea unor servicii(servicii de fotografiere, de confecționare și vînzare a fotografiilor)

                  Raportor  Iurie   Mihăescu,  director,  IMSP  Spitalul  Raional  Cantemir

  12. Despre demersul IMSP  Spitalul  Raional  Cantemir privind acordul Consiliului Raional Cantemir în calitate de comodant pentru transmiterea în folosința unor terți:Cuțeval Marianna prin  contract  de  locațiune a unor încăperi pentru spațiu locativ de serviciu temporar

 

                    Raportor  Iurie   Mihăescu,  director,  IMSP  Spitalul  Raional  Cantemir

   13.Cu privire la modificarea Regulamentului IMSP Spitalul Raional Cantemir,decizia nr.01/15-XXV din 24.02.2011

                    Raportor  Iurie   Mihăescu,  director,  IMSP  Spitalul  Raional  Cantemir

  14. Cu  privire  la  coordonarea  Contractului  de acordare  a  asistenței  medicale(de  prestare  a  serviciilor  medicale)  în  cadrul  asigurărilor  obligatorii  de asistență  medicală   nr.02-07/89  din 11.12.2012  al   IMSP  Centrul  Medicilor  de  Familie  Cantemir  cu  CNAM  pe  anul  2013 și a acordului adițional nr.1 din 28.12.2012 la contractul respectiv

                     Raportor  Valeriu Hîțu,  vicedirector,  IMSP  Centrul  Medicilor  de  Familie  Cantemir

  15.Cu  privire  la  coordonarea  devizului  de  venituri  și  cheltuieli(business-planul)  IMSP  Centrul  Medicilor  de  Familie  Cantemir  pe  anul  2013

                     Raportor Valeriu Hîțu,  vicedirector,  IMSP  Centrul  Medicilor  de  Familie  Cantemir

  16. Cu  privire  la  aprobarea  statelor  de  personal  ale  IMSP  Centrul  Medicilor  de  Familie  Cantemir  pe  anul  2013

                     Raportor Valeriu Hîțu,  vicedirector,  IMSP  Centrul  Medicilor  de  Familie  Cantemir

 17.Despre demersul IMSP Centrul Medicilor de Familie Cantemir privind acordul Consiliului Raional Cantemir în calitate de comodant pentru transmiterea în folosința unor terți AT Cahul a CNAM,ÎI Bulimar,ÎI Denta Goropceanu, ÎI Savenco,ÎI Guțuleac Svetlana și IMSP CS Cociulia prin contract de  locațiune a unor spații din imobilul IMSP  Centrul  Medicilor  de  Familie  Cantemir 

                         Raportor Valeriu Hîțu,  vicedirector,  IMSP  Centrul  Medicilor  de  Familie

 18.Despre coordonarea acordului adițional nr.3 din 28.12.2012 la contractul de acordare a asistenței medicale(de prestare a serviciilor medicale)în cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală nr.02-07/146 din 23.12.2011 a IMSP Centrul Medicilor de Familie Cantemir cu CNAM pe anul 2012

                         Raportor Valeriu Hîțu,  vicedirector,  IMSP  Centrul  Medicilor  de  Familie

  19. Cu  privire  la  coordonarea  Contractului  de acordare  a  asistenței  medicale( de  prestare  a  serviciilor  medicale)  în  cadrul  asigurării  obligatorii  de  asistență  medicală  nr.02-07/90 din 11.12.2012  al  IMSP  Centrul  de  Sănătate  Cociulia  cu  CNAM   pe  anul  2013 și a acordului adițional nr.1 din 28.12.2012 la contractul respectiv

                      Raportor   Maia  Putregai,  director,  IMSP  Centrul  de  Sănătate   Cociulia

   20.Cu  privire  la  coordonarea  devizului  de  venituri și  cheltuieli(business-planul) din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală primară(îngrijiri la domiciliu,mijloace speciale)al  IMSP  Centrul  de  Sănătate  Cociulia  pe  anul  2013

                   Raportor  Maia  Putregai,  director, IMSP  Centrul  de  Sănătate  Cociulia

  21.Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cociulia pe anul 2013

                       Raportor Maia  Putregai,  director,  IMSP  Centrul  de  Sănătate  Cociulia

  22.Cu privire la coordonarea Acordului adițional nr.1 din 28.12.2012 la Contractul de acordare a asistenței medicale(de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medical nr.02-07/143 din 23.12.2011 a IMSP CS Cociulia cu CNAM pe anul 2012

                      Raportor Maia  Putregai,  director,  IMSP  Centrul  de  Sănătate  Cociulia

  23.Despre demersul IMSP Centrul de Sănătate Cociulia privind acordul Consiliului Raional Cantemir în calitate de comodant pentru transmiterea în folosința unor terți:IMSP Centrul Medicilor de Familie Cantemir prin contract de  locațiune a unor spații din imobilul acestei instituții

                   Raportor Maia Putregai,  director,  IMSP  Centrul de Sănătate Cociulia

  24.Despre demersul IMSP Centrul de Sănătate Cociulia privind acordarea de către IMSP CMF Cantemir a cotei părți din bunurile acestei instituții care la momentul divizării IMSP CS Cociulia(anul 2012) au rămas în proprietatea  acestei unități

                    Raportor  Maia  Putregai,  director,  IMSP  Centrul  de  Sănătate  Cociulia

  25.Despre rezultatele activităţii consiliului de administraţie  a IMSP Spitalul Raional Cantemir în anul 2012

                        Raportor Andrei Malașevschi, președinte al raionului

   26.Despre rezultatele activităţii consiliului de administraţie  a IMSP Centrul Medicilor de Familie  în anul 2012

                         Raportor Anatoli Ichim, vicepreședinte al raionului

  27.Despre rezultatele activităţii comisiei raionale extraordinare de sănătate publica în anul 2012

                Raportor  Anatoli Ichim,vicepreședinte al raionului

  28.Cu privire la Programul complex de prevenire a infracțiunilor în unitățile administrativ-teritoriale ale raionului Cantemir pentru perioada anilor 2013-2015

             Raportor  Anatoli Ichim, vicepreședinte al raionului

  29.Cu privire la Programul de măsuri în domeniul reintegrării persoanelor eliberate din locurile de detenție

             Raportor  Anatoli Ichim, vicepreședinte al raionului

 30.Despre rezultatele activităţii consiliului de administraţie  a IMSP Centrul de Sănătate Cociulia în anul 2012

             Raportor Andrei Coibanu, vicepreședinte al raionului

 31.Cu privire la deschiderea rutelor suburbane de transport auto de călători Cîietu-Cantemir tur-retur

             Raportor Andrei Coibanu, vicepreședinte al raionului

  32.Despre rezultatele activităţii comisiei raionale  de privatizare  a fondului de locuinţe în anul 2012

              Raportor   Gheorghe   Manole,  specialist  principal,  aparatul  președintelui  raionului

  33.Cu privire la Programul de activitate a Consiliului Raional Cantemir,a subdiviziunilor sale și a aparatului președintelui raionului  pe trimestru doi 2013

               Raportor   Eleonora  Starciuc, secretar al  consiliului  raional

  34.Cu privire la deciziile cu termen de control adoptate de Consiliul Raional Cantemir pe parcursul  anului 2012

                  Raportor   Eleonora  Starciuc, secretar al  consiliului  raional

  35.Despre modificarea deciziei nr.06/01-XXV din 17.08.2011"Cu privire la formarea comisiilor consultative de specialitate,la numărul de locuri care revin fiecărui grup de consilieri și componența nominală a comisiilor consultative de specialitate"

              Raportor  Eleonora  Starciuc, secretar al  consiliului  raional

  36.Cu  privire  la  activitățile  de  încorporare  a  cetățenilor  în  serviciul  militar  și  serviciul  civil  în  primăvara  anului  2013

              Raportor  Ghenadie  Vîrlan,  șef  secția  administrativ-militară

   37.Cu privire la nota despre litigiile de judecată în care este atras ca parte Consiliul Raional Cantemir

                  Raportor Adela Popa, specialist principal, aparatul președintelui raionului,

                                               desemnată reprezentant al consiliului rational în instanțele de judecată

38.  Despre  activitatea reprezentantului Consiliului Raional Cantemir  în instanţele de judecată în  anul 2012

             Raportor  Adela   Popa,specialist principal,aparatul  președintelui  raionului,

                                             desemnată reprezentant al  consiliului  raional  în instanțele  de  judecată

39.Despre rezilierea contractului încheiat cu ÎI Bahnaru Dan

             Raportor  Adela   Popa,specialist principal,aparatul  președintelui  raionului,

                                           desemnată reprezentant al  consiliului  raional  în instanțele  de  judecată

40.Cu privire la cererea ÎI Tabureanu Valentina despre transmiterea în locațiune a spațiului pentru comercializarea biroticii din holul de la etajul unu a clădirii consiliului raional

                 Raportor  Adela   Popa,specialist principal,aparatul  președintelui  raionului,

                                            desemnată reprezentant al  consiliului  raional  în instanțele  de  judecată

  41.Despre organizarea și desfășurarea concursului raional"cea mai modernă,mai salubră și mai amenajată localitate"în anul 2013

               Raportor Andrei Ciobanu, vicepreședinte al raionului

42.Despre aprobarea acordului de Parteneriat dintre Consiliul Raional Cantemir și Asociația"CCF Moldova-Copil, Comunitate,Familie"

                  Raportor Sergiu Butuc,șef direcție asistență socială și protecție a familiei

43.Despre modificarea deciziei nr.12/26-XXV din 06.12.2012"Despre acordul deschiderii și înregistrării serviciului de asistență parentală profesionistă-familia Moroianu Vasile, domiciliată în satul Coștangalia raionul Cantemir"

                   Raportor Sergiu Butuc,șef direcție asistență socială și protecție a familiei

44.Despre modificarea deciziei nr.12/25-XXV din 06.12.2012"Despre acordul deschiderii și înregistrării Casei de copii de tip familial:Mocanu Vera,Creciun Constantin din satul Lingura raionul Cantemir"

                  Raportor Sergiu Butuc,șef direcție asistență socială și protecție a familiei

45.Despre Consiliul de Administrație a Fondului local de susținere socială a populației

                   Raportor Sergiu Butuc,șef direcție asistență socială și protecție a familiei

46.Despre mersul executării deciziilor nr.04/11-XXIV din 23.09.2010 și nr.03/30-XXV din 22.03.2012"Despre acordul deschiderii și înregistrării serviciului de asistență parentală profesionistă-familia Butuc Galina și Butuc Ion din satul Enichioi raionul Cantemir"

                   Raportor Sergiu Butuc, șef direcție asistență socială și protecție a familiei

47.Despre mersul executării deciziei nr.09/19-XXV din 22.09.2011."Despre acordul deschiderii şi înregistrării  serviciului de asistenţă parentală  profesionistă - familia Popov Vladimir şi Popov Tamara din satul Coştangalia , raionul Cantemir

                    Raportor  Sergiu Butuc,sef direcție asistenta sociala  si protectie a  familiei

48.Despre mersul executării deciziei nr.09/20-XXV din 22.09.2011"Despre acordul deschiderii şi înregistrării serviciului de asistenţă parentală profesionistă-familia Camerzan Ion  și Camerzan Varvara din satul Enichioi raionul Cantemir.

                    Raportor Sergiu Butuc,sef direcție asistenta sociala  si protectie a familiei

49.Despre mersul executării deciziei nr.04/10-XXIV din 23.09.2010 "Despre acordul deschiderii şi înregistrării serviciului de asistenţă  parentală profesionistă de lungă durată Ţuţuianu Ruslan , Ţuţuianu Maria , satul Ţolica, comuna Enichioi , raionul  Cantemir"

                 Raportor Sergiu Butuc, şef direcţie ASPF

 50.Despre mersul executării deciziei nr.04/11-XXIV din 23.09.2010"Despre acordul deschiderii şi înregistrării serviciului de asistenţă parentală profesionistă de lungă durată Buzan Inga din satul Baimaclia raionul Cantemir"

                       Raportor Sergiu Butuc, şef direcţie ASPF

51.Despre mersul executării deciziei nr.09/21-XXV din 22.09.2011 "Despre acordul deschiderii şi înregistrării Casei de copii de tip familial : Butuc Valentina şi Butuc Gheorghe  din satul Baimaclia raionul Cantemir"

          Raportor Sergiu Butuc,sef direcție  asistenta sociala  si protectie a  familiei

52.Despre mersul executării deciziei nr.04/09-XXIV din 23.09.2009"Despre acordul deschiderii  şi înregistrării Casei de copii de tip familial : Golovani Iurii, Golovani Steliana, satul Toceni, raionul Cantemir

                 Raportor Sergiu Butuc, şef direcție  ASPF

53.Despre mersul executării deciziilor nr.04/12-XXIV  din 24.09.2009 și  nr.01/25-XXIV din 24.02.2011"Despre acordul deschiderii şi înregistrării Casei de copii  de tip familial :Stoianov Afanasie , Stoianov Malvina din satul Ţolica , comuna Enichioi  raionul Cantemir"

                Raportor Sergiu Butuc, şef direcţie ASPF

54.Despre mersul executării deciziilor nr.04/13-XXIV din 24.09.2009 , nr.01/26-XXIV din 24.02.2011 " Despre acordul deschiderii  şi înregistrării Casei de copii de tip familial : Zaharia Gheorghe , Zaharia Natalia din satul Tartaul, raionul Cantemir "

             Raportor Sergiu Butuc, şef direcție ASPF

 55.Despre mersul executării deciziilor nr.05/04-XXIV din 08.12.2009 și nr.01/27-XXIV din 24.02.2011 "Despre acordul deschiderii  şi înregistrării Casei de copii de tip familial : Vîrlan Ghenadie ,Vîrlan Mariana din satul Toceni raionul Cantemir "

             Raportor Sergiu Butuc, şef direcție ASPF

56.Despre  mersul  executarii  deciziilor  nr.02/14-XXIV  din 26.03.2009  si  nr.04/17-XXIV  din  24.09.2009 "Despre  acordul  deschiderii  si  inregistrarii  Casei  de  copii  de  tip  familial:Topală  Alexandra,  Topală  Sergiu  din  satul  Toceni  raionul  Cantemir"

           Raportor Sergiu Butuc,şef direcţie ASPF

57.Despre mersul executării deciziei nr.03/46-XXV din 22.03.2012"Cu privire la concursul raional" Cea mai modernă, mai salubră și mai amenajată localitate"

              Raportor Andrei Ciobanu, vicepreședinte al raionului

58.Despre mersul executării deciziei nr.05/26-XXV din 28.06.2012"Despre aprobarea Planului de acțiuni privind realizarea Programului național de dezvoltare a asistenței medicale de urgență pentru anii 2012-2015  a substației de asistență medicală de urgență Cantemir"

                  Raportor Ion Butuc,șef substație asistență medicală de urgență Cantemir

59.Despre mersul executării deciziei nr.05/27-XXV din 28.06.2012"Cu privire la Programul rational de combatere a hepatitelor virale B,C și D pentru anii 2012-2016"

                 Raportor Dumitru Vrabie, medic-șef sanitary de stat pe raionul Cantemir, șef Centrul de

                                               Sănătate Publică Raional Cantemir

 60.Despre mersul executării deciziei nr.12/52-XXV din 06.12.2012"Cu privire la Programul raional de profilaxie și combatere a diabetului zaharat pentru anii 2012-2015 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia"

                 Raportor Dumitru Vrabie, medic-șef sanitar al raionului, șef Centru Sănătate Publică

                                                      Raional

   61.Despre mersul executării deciziilor nr.04/10-XXV din 25.05.2012 și nr.05/11-XXV din 28.06.2012"Cu privire la pretențiile înaintate de către S.R.L."Moldovatransgaz" către Consiliul Raional Cantemir despre datoriile neachitate și a dobînzilor pentru întîrzierea plăților pentru lucrările efectuate la construcția gazoductului Comrat-Baimaclia conform contractului de antrepriză nr.02-c din 19.03.2007"

                     Raportor Valeriu Mocanu,șef direcție construcții, gospodărie comunală,dezvoltare

                                                      locală și regională

62.Despre mersul executării deciziei nr.10/01-XXV din 27.09.2012"Cu privire la situația criminogenă și măsurile pentru îmbunătățirea acesteia"

               Raportor: Mihail Para, comisar-adjunct, comisariatul de poliție al raionului Cantemir

63.Despre mersul executării deciziei nr.12/17-XXV din 06.12.2012"Cu privire la măsurile ce vizează finanțarea instituțiilor de învățămînt primar și secundar general din raionul Cantemir de la 01.01.2013"

                     Raportor: Anatoli Ichim, vicepreședinte al raionului

64.Despre  executarea deciziei nr.06/25-XXIV din 25.09.2008 "Cu privire la pagina oficiala a Consiliului Raional Cantemir în reţeaua Internet"

                      Raportor:  Eleonora  Starciuc ,  secretar al  consiliului  rational

   65.Despre executarea deciziei nr.09/07-XXV din 22.01.2011 "Cu privire la Programul de activitate a Consiliului Raional şi a subdiviziunilor sale pe trimestru  IV 2011"

                      Raportor:  Eleonora  Starciuc,  secretar al  consiliului  raional

   66. Cu privire la comisia raională pentru primirea-predarea bunurilor poliţiei municipale a raionului Cantemir procurate din bugetul raional.

                      Raportor: Andrei Malaşevschi, preşedintele raionului.

 

 

 

    II. În temeiul dispoziţiei în cauză fiecărui consilier raional se expediază o înştiinţare în  care se indică ordinea de zi, ora şi locul desfăşurării şedinţei.

 

 

    Preşedintele raionului                                                                         Andrei Malaşevschi

 

             Avizat:

_______________ Adela Popa,

specialist principal ,

 aparatul preşedintelui raionului

 

 

   

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin