Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  În serviciul cetăţenilor, care ne cer socoteală.

În serviciul cetăţenilor, care ne cer socoteală. imprimare

22.02.2013     1563 


În serviciul cetăţenilor, care ne cer socoteală. 

             Masa rotundă cu tema: „Practici de implicare  a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor  şi în monitorizarea utilizării banilor publici", desfăşurată de  Asociaţia Presei Independente (API) recent la Cahul, a întrunit reprezentanţi ai administraţiei publice locale, organizaţiilor neguvernamentale şi jurnalişti din raioanele Leova, Cantemir şi Cahul.

            Anticipînd evenimentele, vom menţiona că majoritatea celor prezenţi s-au arătat interesaţi de problema  abordată, iar moderatorul acesteia, directorul  executiv al API , Petru Macovei, a declarat în final că, în opinia dumnealui, întrunirea din sudul ţării a fost una constructivă, discuţiile aici au fost mai vii, specificînd , totodată, că „n-am sosit la Cahul  cu acuzaţii sau etichetări, cu învinuiri în adresa primarilorcă nu implică societatea civilă în procesul de luare a deciziilor sau că nu gestionează corect banii publici, ci am stăruit asupra examinării unor situaţii concrete, am încercat să le împărtăşim cîte ceva din experienţa acumulată în unele comunităţi, chiar în zona de sud, din alte regiuni ale republicii, unde accentul se pune pe transparenţă, accesul cetăţeanului la informaţie.  Suntem bucuroşi că scopul propus,  a fost atins", a concluzionat Petru Macovei.  Iar preşedintele Centrului de promovare a libertăţii de promovare de exprimare  a accesului la informaţie, „Acces-Info", Vasile Spinei, care a venit în faţa asistenţei  cu o succintă trecere în revistă  a stării de lucruri la capitolul transparenţă, şi accesul la informaţie, avea să concluzioneze că, spre regret, atestăm şi după 13 ani de la apariţia în RM (prima în spaţiul ex-sovietic) a Legii accesullui la informaţie o inactivitate, indiferenţă şi nepăsare, un fel de analfabetism juridic al unei mari părţi a populaţiei. Dacă cetăţenii şi-ar da silinţa să cunoască prevederile acestei Legi, drepturile şi libertăţile, ei ar manifesta un mai mare activism  vis-a-vis  de treburile din societate, ar putea să le influienţeze, pentru a le îmbunătăţi.

             De bună seamă, au subliniat, pe parcurs, şi alţi participanţi la masa rotundă, anume cetăţeanul are dreptul  şi trebuie să ceară socoteală aleşilor locali, autorităţilor, funcţionarilor  pentru treburile din comunitate, raion şi ţară, să monitorizeze cum sunt gestionaţi  banii publici, să manifeste activism  atunci, cînd sunt depistate nereguli. Unica cale justă  în asemenea situaţie  este informarea pe larg a cetăţeanului, asigurarea unei largi transparenţe despre activitatea autorităţilor, monitorizarea utilizării  banilor publici, implicarea societăţii civile în realizarea iniţiativelor, istoriilor de succes, acţiunilor în folosul comunităţii.

Primarii de Plopi, rl Cantemir, Gheorghe Popa, de Văleni ( Cahul), Silvia Ştirbeţ, de Cania (Cantemir), Natalia Salciuc şi alţi reprezentanţi ai APL au făcut schimb de opinii privitor la practicile de implicare a cetăţenilor în viaţa comunităţii, dar au fost de părere că, uneori, jurnaliştii se grăbesc să facă unele  concluzii, criticînd-ui pe nedrept, dată fiind situaţia financiară precară în care activează autorităţile, or, spunea Gheorghe Popa, cînd ai un buget auster, eşti impus să găseşti o soluţie pentru a salva situaţia.  La rîndul lor, Petru Macovei,  directorul executiv (API), Lilia Zaharia, coordonator programe la API au reproşat că orice material la temă este argumentat, jurnaliştii operează cu date şi cifre concrete, verificate, doar că orice critică „doare". Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin