Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Actualitatea la zi în informaţii, cifre şi fapte.

Actualitatea la zi în informaţii, cifre şi fapte. imprimare

22.02.2013     1708 


Actualitatea la zi în informaţii, cifre şi fapte.

            Săptămîna se încheie, a fost una bogată în evenimente. Marţi, în cadrul Zilei Guvernului în teritoriu, în vizită la Cantemir, s-a aflat Ion Platon, vicedirector general al Agenţiei „Moldsilva", care a avut  o întîlnire cu conducerea raionulu, şefii subdiviziunilor Consiliului raional, conducători şi colaboratori ai serviciilor desconcentrate în teritoriu, alte persoane interesate.

            După cuvîntul introductiv al preşedintelui raionului, Andrei Malaşevschi, care a punctat cele mai stringente probleme, cu care se confruntă autorităţile locale în tendinţa de a proteja fondul forestier, flora şi fauna plaiului, de a extinde suprafeţele împădurite, în care scop conducerea raionului a solicitat în repetate rînduri constituirea în raion a unei structuri autonome a Agenţiei „Moldsilva", a elaborat planuri de dezvoltare  şi extindere a fondului forestier, de conlucrare eficientă a tuturor factorilor decizionali întru combaterea braconajului, altor fenomene cu efect nociv asupra mediului ambiant, cu o informaţie amplă despre structura  Agenţiei, reformarea ei în contextul exigenţelor sporite ale timpului, procupările cotidiene ale silvicultorilor, tuturor angajaţilor acesteia, dar şi cu problemele care mai persistă în activitatea de zi cu zi a acestei structuri de stat în faţa asistenţei a venit dl Ion Platon. Este îngrijorător faptul, a spus dumnealui, că în situaţia cînd în ţările vecine, România şi Ucraina  terenurile împădurite  se întind pe cca 25% din suprafaţa totală, iar în RM, doar 12,7%, concetăţenii noştri continuă să aibă o atitudine  departe de a fi grijulie faţă de fondul forestier: conform datelor oficiale, anual în ţară se taie ilicit în jurul a 4500 metri cubi de lemn, dar această cifră este mult mai mare în realitate. În acelaşi timp, autorităţile locale nu se grăbesc să transmită în arendă structurilor  Agenţiei terenuri accidentate. Este foarte actuală şi problema creării unor itinerarii turistice, a locurilor de agrement, de odihnă în păduri şi dumbrăvi, utilizării acestora ca material didactic, în scop educativ etc. , în care scop se impune imperios elaborarea unei Strategii Naţionale de extindere a Fondului Forestier, protejarea rezervaţiilor naturale. Dl Ion Platon  a răspuns la întrebările parvenite din sală, după care a organizat audierea cetăţenilor.


 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin