Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Să ne mîndrim cu oraşul nostru natal.

Să ne mîndrim cu oraşul nostru natal. imprimare

15.02.2013     3247 


Să ne mîndrim cu oraşul nostru natal.

            Stimaţi cantemireni, după cum ştiţi, localitatea noastră  a fost fondată la 1973, actualmente are  o populaţie de 5180 locuitori şi se întinde pe o suprafaţă de 2,68 km pătraţi. Oraşul este situat pe un podiş din sudul republicii  în preajma rîului Prut, pe traseul Chişinău-Leova-Cahul, la 126 km sud de Chişinău, la 1 km de staţia de cale ferată Prut, direcţia Basarabeasca-Cahul. Are vecinătate cu comuna Fălciu, România, cu care are legătură prin podul feroviar la distanţa de 3 km de urbe. Oraşul este gazificat, electrificarea oraşului este asigurată de compania Union Fenosa . Încălzirea obiectelor sociale se efectuează  la centralele termice autonome, pe baza gazelor naturale. Aici activeză  Î.M „Apa Canal"care aprovizionează cu apă  potabilă tot oraşul şi Î.M „Gospodăria  Comunal-locativă" care se ocupă de salubrizarea şi înverzirea localităţii.

            Economia oraşului este reprezentată de  de 296 agenţi economici, inclusiv hoteluri  şi restaurante private. Oraşul este traversat de căile ferate  Chişinău-Basarabeasca- Cahul şi Cantemir - Comrat. Funcţionează reţelele de comunicare telefonică: Moldtelecom, Orange, Moldcel, Poşta Moldovei, activează  băncile: MoldovaAgroindbanc, Moldinconbank, Banca de economii, Banca Socială, Trezorăria Teritorială.

            În oraş sunt 5 instituţii de învăţămînt  în care activează 100 cadre didactice, instituşii preşcolare: Liceul „D. Cantemir", 270 elevi; Liceul „A. Puşkin", 128 elevi; Gimnaziu „M. Eminescu", 333 elevi; Grădiniţa de copii nr. 1, -122 copii şi Grădiniţa nr. 2 , -170 copii.

            De asemenmea, activează o structură largă de instituţii medico sanitare: Instituţia Medico- Sanitară Publică "Spitalul Raional Cantemir", CMF, CSPR. Spitalul este o instituţie medico-sanitară publică de tip staţionar şi ambulatoriu de nivel raional. Teritoriul de deservire  are suprafeţe de 867, 85 km, numărul populaţiei deservite este de 63,4 mii locuitori, care locuiesc în oraşul Cantemir şi 50 de localităţi rurale. Densitatea populaţiei este 72, 4 de locuitori pe km. Structural Spitalul constă din administraţie, staţionar, secţia consultativă, serviciile de asigurare şi gospodăreşti. În cadrul Spitalului funcţionează 9 secţii clinice cu un număr total de 220 de paturi şi 10 secţii paraclinice ( secţia consultativă, secţia internare, secţia imagistică, laborator clinic-diagnostic, secţia fizioterapie, blocul operator, secţia morfopatologie, farmacia, secţia de transfuziologie, secţia sterilizare). Secţii clinice cu profiluri: terapie generală, chirurgie, pediatrie, maternitate, ginecologie, boli contagiase, neurologie, traumatologie, cardiologie, reanimare, şi anesteziologie. Secţia consultativă se află în IMSP „Centrul Medicilor de Familie" şi constă din:

-          Centrul Medicilor de Familie- 1;

-          Centre de Sănătate-4;

-          Oficii ale medicului de familie-25

-           Oficii de Sănătate- 14.

Angajaţi total: 284; inclusiv medici-25 şi medici de familie- 17, asistente medicale-155. Asistenţa medicală de ambulatoriu este prestată de secţia consultativă a spitalului raional de 370 de vizite în schimb pe următoarele servicii: otorinolaringologie, oftalmologie, chirurgie, traumatologie, oncologie, psihiatrie, narcologie, ftiziopulmonologie, stomatologie, dermatovenerologie. Personalul Spitalului întruneşete 341 unităţi, inclusiv 49 medici, 142 asistente medicale, 150 alt personal.

            Oraşul Cantemir este centru administrativ al raionului Cantemir, care a fost creat în anul 1977 şi cuprinde 51 localităţi, dintre care: 1 oraş, 26 comune şi 24 sate cu o populaţie totală de peste 63.000 de locuitori.

            A devenit deja o tradiţie de a organiza, sub egida Consiliului raional Cantemir:

-Festivalul Internaţional al interpreţilor cîntecului popular „Asta-i floarea lui Sulac";

 -Festivalul Internaţional „Trompeta de aur";

-Festivalul tradiţional al primăverii „Mărţişor";

-Festivalul raional al cîntecului Pascal „Icoana sufletului meu";

-Festivalul raional al tradiţiilor populare „Ca la noi în sat";  

-Concursul meşterilor populari „Din zestrea mamei";

-Serată de omagiere a lucrătorilor din cultură „Un neam bogat o cultură bogată";

-Festivalul raional al cîntecului, dansului şi portului popular  „Joc şi  cîntec de la Prut"; 

-Festivalul raional al etniilor „Unitate prin diversitate"; Spectacol muzical „În jurul teascului";

-Concursul raional al cîntecului de estradă  şi a dansului modern „Crizantema albă";

 -Festivalul raional al tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă „V-am ura, v-am tot ura";

-Festivalul coregrafic al dansului  şi portului popular „Jocu-i din strămoşi lăsat".

             La Casa Raională Cultură, „Nicolae Sulac" îşi desfăşoară activitatea 5 formaţii artisitice cu titlul „Model":

1.Taraful tradiţional „Alăuta",

2.Ansamblul de muzică şi dans popular „Ciobănaş",

3.Formaţia de muzică uşoară "Busuioc",

4. „La izvor",

5.Teatrul dramatic „ Prometeu" .

Tot aici îşi gasesc găzduire şi alte colective precum orchestra  de muzică populară „Doina Prutului", formaţia folclorică „Crăiţele", formaţia folclorică  „Opincuţa"- toate participante la manifestări raionale, naţionale şi internaţionale. 

            În raion activează:

-Redacţia publicaţiei periodice „Curierul de Cantemir", care , pe parcursul acestor ani a fost o adevărată cronică a vieţii oraşului şi raionului;

-Şcoala de arte „Valeriu Hanganu" în care 250 de elevi studiază pianul, vioara, acordeonul, instrumente aerofone, pictură, arta coregrafică,  îndrumaţi de 27 de profesori;

-Centrul de Creaţie al Copiilor, în care activează 55 de cercuri pe interese, frecventate de 975 de copii sub îndrumarea a 43 de cadre didactice;

-46 de  biblioteci publice cu un fond de carte de 420,4 mii de exemplare, dintre care 2 în oraşul Cantemir;

-15 meşteri populari-prelucrarea artistică a lemnului, broderie, artizanat, ţesutul artisitic  şi împletitul în fire vegetale.

            Raionul Cantemir dispune de 2 cooperative agricole mari „Glia"  şi „Podgoreni", SRL-uri, gospodării ţărăneşti, care practică preponderent, cultivarea culturilor agricole specifice zonei de sud, fabrici de vin în Pleşeni „Imperial Vin", Lingura „Podgoria", Ciobalaccia „Cebavin", Plopi „Vinăria Ţiganca", SRL „Varos-Pan", alte brutării, fabrica de conserve  „Coval&Co", fabrica de nutreţuri, fabrica de producere a uleiului ş.a.

            Stimaţi locuitori ai oraşului şi raionului Cantemir!  Vin către  DVS cu apelul sincer de a contribui  la marcarea binemeritată a jubileului de 40 de ani de la fondarea localităţii noastre. Dorim să veniţi cu propuneri, idei,  sugestii pentru scenariul festivităţii consacrate aceste aniversări. Vă mulţumim anticipat!

Cu respect, primarul oraşului Cantemir,

Roman Ciubaciuc. 


 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin