Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Consilierii raionali au aprobat bugetul pentru anul 2013

Consilierii raionali au aprobat bugetul pentru anul 2013 imprimare

17.12.2012     1797 

 

Consilierii raionali au aprobat bugetul pentru anul 2013

           Şedinţa ordinară  a Consiliului Raional Cantemir din 6 decembrie a fost una cu o agendă „consistentă", evident, printre multiplele chestiuni examinate de consilieri , cea mai importantă a fost cea  „Cu privire la proiectul bugetului raional pentru 2013 in prma lectură", prezentat asistenţei de către Veaceslav Cozma, şeful Direcţiei Finanţe, iar apoi aprobarea acestuia în lectura a doua, definitivă, cu următorii parametri: la venituri în sumă de 131498,6 mii lei şi la cheltuieli în sumă 131498,6 mii lei. Au fost de asemenea, aprobate-sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului raional; normativele defalcărilor din veniturile generale de stat la bugetele oraşului , satelor, comunelor; de la impozitele pe proprietate la aceste bugete ; cuantumul transferurilor către bugetele oraşului, satelor şi comunelor; sumele mijloacelor speciale, preconizate spre încasare de către instituţiile finanţate din bugetul raional, din executarea lucrărilor, prestarea serviciilor sau din alte activităţi desfăşurate contra plată etc.

            Pentru proiectul bugetului pentru anul 2013  în lectura a doua au votat majoritatea celor 29 de consilieri aflaţi în şedinţă.  La fel cu majoritatea voturilor  celor prezenţi, au fost adoptate deciziile corespunzătoare  privitor la executarea bugetului raionului conform rezultatelor pe 9 luni ale anului 2012; rectificările la bugetul raional pe anul în curs; aprobării unor programe raionale  durabile, un şir de alte chestiuni.

             Discuţii în contradictoriu (precum era şi de aşteptat  !) s-au încins în jurul problemei modului defectuos, inechitabil de distribuire  a ajutorului umanitar (100 tone de grîu semincer), acordat raionului din partea Ucrainei ; reorganizarea instituţiilor de învăţămînt  din raion ş.a. Consilierii au mai votat pentru eliberarea din funcţia de şef interimar al Direcţiei Agricultură, Economie şi Relaţii Funciare  a lui Dumitru Boghean, ulterior, în funcţia dată fiind numită (prin concurs), Larisa Vîlcu. La fel a fost numit în funcţia  de şef al Direcţiei Asitenţă Socială şi Protecţia Familiei - Sergiu Butuc, au mai fost operate modificări  în Regulamentul Direcţiilor Finanţe, Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei , Agricultură, Economie, şi Relaţii Funciare, Construcţii, Gospogărie Comunală, dezvoltare Locală şi Regională, serviciului Cutură şi Turism, aparatului preşedintelui raionului etc.

            Ca şi alte şedinţe ordinare, legislatorii au examinat mersul executării unor decizii  adoptate anterior, stăruid asupra continuării activităţilor începute, executării pe deplin  a prevederilor acestor decizii.

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin