Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Valorificînd şi îmbogăţind valorile comune

Valorificînd şi îmbogăţind valorile comune imprimare

07.12.2012     2061 


Valorificînd şi îmbogăţind valorile comune

            Programul şedinţei Comisiei cultură şi relaţii interetnice a Euroregiunii „Dunărea de Jos"desfăşurată zilele trecute la Cantemir a fost unul consistent, care a inclus  măsuri menite să realizeze iniţiativa autorităţilor locale  şi centrale din România , Republica Moldova şi Ucraina de a aprofunda  legăturile tradiţionale existente între regiunile partenere, a valorifica pe deplin valorile comune pe care le împărtăşesc  şi a avut ca scop general concretizarea bunelor relaţii  prin proiecte comune. După mesajul de felicitare al preşedintelui raionului, vicepreşedinte  al Euroregiunii „Dunărea de Jos", Andrei Malaşevschi cu un cuvînt de deschidere  către cei prezenţi - reprezentanţi ai raioanelor  Cahul, şi Cantemir, regiunii Odesa, Ucraina şi ai judeţelor Tulcea  şi Galaţi a venit Natalia Budescu, directorul Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Dunărea de Jos". Dumneaei a specificat că Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea „Dunărea de Jos", persoană juridică română  de drept privat, fără scop patrimonial, a luat fiinţă la 20 martie 2009, ca structură executivă a Euroregiunii. Membrii fondatori ai Asociaţiei sunt : din România- Consiliul Judeţului Galaţi, Consiliul Judeţean Brăila şi Consiliul Judeţean Tulcea; din Ucraina- Consiliul regional Odesa, Administraţia de Stat Odesa , Consiliul Raional Reni; din Republica Moldova- Consiliul Raional Cahul şi Consiliul Raional Cantemir . Scopul declarat al Asociaţiei este de asprijini dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale care o alcătuiesc, prin extinderea colaborării între membri şi dezvoltarea relaţiilor avantajoase în cadrul tuturor domeniilor de interes comun, inclusiv, cultură şi relaţii intereetnice.

            Nicolae Efticov, preşedintele comisiei a prezentat darea de seamă  despre activitatea comisiei Cultură  şi Relaţii interetnice  a Euroregiunii „Dunărea de Jos"pentru anii 2011-2012, optînd pentru elaborarea unui Program  mai concret pentru anul viitor, care ar include organizarea de festivaluri, concursuri de muzică, şi dans, poezie, conferinţe tematice, expoziţii, tîrguri, editarea de culegeri, antologii despre rapsozi populari, itinerarii turistice, asigurarea unui vast schimb de experienţă în sferele cultură şi relaţii interetnice din arealul Dunării de Jos, unde de-a lungul secolelor s-au aşezat cu traiul reprezentanţi ai mai multor etnii.

            Asupra chestiunilor examinate au fost purtate discuţii, menite să „cizeleze"proiectele iniţiate de către părţile componente ale Euroregiunii „Dunărea de Jos" , au venit cu propuneri concrete asupra problemei Sergiu Dumitrescu , preşedinte al Centrului Cultural  „ Dunărea de Jos", Galaţi; Gheorghe Popazu, Ion Pascal din Cahul; Mihaela Ciobănescu, Tulcea; Elena Petrova, Ina Zdor, Valentina  Stroiu, regiunea Odesa; Veaceslav Straşilin, Ismail şi alţi participanţi la şedinţă, pentru că , în final să fie punctate cele mai relevante activităţi ale Comisiei pentru 2013.


 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin