Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  Constantin Putregai: „Dotarea tehnică plus sporirea randamentului hectarului agricol”.

Constantin Putregai: „Dotarea tehnică plus sporirea randamentului hectarului agricol”. imprimare

29.11.2012     3843 

 

Constantin Putregai: „Dotarea tehnică plus sporirea randamentului hectarului agricol".

            Este bine cunoscut faptul că CAP „Glia" este una din întreprinderile agricole din raionul nostru care activează cu succes în cadrul proiectului moldo-japonez 2 KR, prin intermediul căruia a fost procurată o bună parte din tehnica din dotaţie. Dar a procura tehnică, este doar primul pas în dorinţa şi tendinţa noastră de a spori randamentul hectarului agricol, şi a sectorului agricol în ansamblu.

            Mai este necesar de a dispune şi de specialişti calificaţi, de mecanizatori bine instruiţi de buni organizatori ai procesului ciclului agricol  de la pregătirea solului  şi pînă la recoltarea şi depozitarea  roadei . De aceea pe lîngă alte probleme cu care ne confruntăm şi pe care avem datoria de a le soluţiona  avem grijă  şi de pregătirea, ridicarea nivelului profesional al verigii inferioare  şi medii a serviciului ingineresc şi de mecanizare,  pentru stimularea în permanenţă a muncii agricultorului, ridicarea prestigiului profesiei de plugar. Imi permit să afirm  că anume graţiei acestei griji şi atenţii faţă de plugar , am reuşit să dispunem de un contingent de specialişti în domeniu de calitate, care sînt măndria şi cinstea întregului colectiv al cooperativei.

            Anume acest potenţial ne permite să ne menţinem în permanenţă la nivelul celor mai înalte exigenţe. Am în vedere rezultatele finale, care cu părere de rău, în acest an nici la noi nu sunt cele dorite şi aşteptate, consecinţele secetei fiind şi aici destul de mari. Oricum, de pe cele 517 hectare de grîu de toamnă am obţinut 1074 tone de boabe aurii, de o calitate bună; orz de toamnă  (suprafaţa de 350 ha) am recoltat 773 tone floarea- soarelui - 1234 tone de pe 671 ha. Acţionăm mereu după principiul să strîngem tot ce am  crescut cu truda atîtor oameni. În mod organizat, fără pierderi, am recoltat şi culturile tîrzii, povara rodului de vii şi livezi: 1750 tone de fructe sămînţoase (de pe 80 de ha), 366 tone de sîmburoase de pe 124 ha de livadă. Şi strugurii 2430 de tone de pe 442 de ha s-au dovedit a fi in toamna curentă de o calitate mai bună, ceea ce insuflă speranţe mai mari, mai bune în 2013, pentru care depunem deja baza roadei viitoare. Am semănat cu grîu 453 ha cu rapiţă- 348 ha, care se află într-o stare bună,  ceea ce bucură nespus de mult

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin