Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  CONSILIERII AU ALES UN NOU PREŞEDINTE AL RAIONULUI

CONSILIERII AU ALES UN NOU PREŞEDINTE AL RAIONULUI imprimare

09.07.2012     3096 

CONSILIERII AU ALES UN NOU PREŞEDINTE AL RAIONULUI

 De la bun început, şedinţa Consiliului raional din 28 iunie nu se anunţa una deosebită, deşi lipsa în sală (precum a anunţat secretarul Consiliului, Eleonora Starciuc-pe motiv de boală) a preşedintelui raionului, Ştefan Zaharia, a trezit careva dubii, discuţii. Până la urmă, însă, s-a votat pentru ca şedinţa să fie deschisă de vicepreşedintele raionului, Andrei Ciobanu. După ce preşedinte al şedinţei a fost ales consilierul Andrei Malaşevschi, a urmat declaraţia consilierului Ion Hâncu despre aderarea dumnealui şi a consilierului Ion Stiharu la fracţiunea PLDM.

 Apoi, s-a purces la discutarea agendei de lucru a şedinţei, care, iniţail includea 32 de chestiuni. Consilierii au votat, însă, pentru excluderea mai multor chestiuni, schimbarea ordinii în care acestea vor fi examinate-Cu privire la rezultatele anului de studii 2011-2012 şi sarcinile pentru noul an de învăţământ; darea de seamă a lui Vasile Lupaşcu, şef CAICT; cu privire la organigrama, structura şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor şi altor subdiviziuni subordonate Consiliului raional ş.a., precum şi au votat pentru includerea în ordinea de zi a chestiunilor privitor la demiterea din funcţie a preşedintelui raionului, Ştefan Zaharia, şi alegerea unui nou preşedinte; şi decizia Curţi de Apel din Comrat despre abrogarea deciziei Consiliului raional Cantemir privind eliberarea din funcţia de director al CMF a lui Vasile Reşetilov.

         De la tribuna centrală a şedinţei, preşedintele fracţiunii PL, Vitalie Culicovschi, dă citire declaraţiei semnată de 12 consilieri PL şi PDM despre initierea procedurii de demitere  din funcţie a preşedintelui raionului Ştefan Zaharia, în temeiul art.50 din Legea APL, „reieşind din situaţia social-politică creată, relaţiile tensionate dintre Consiliul raional şi preşedintele raionului, crearea conjuncturii şi incertitudinii în luarea deciziilor Consiliului raional, îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor funcţionale..."..şi propune demiterea din funcţia deţinută a preşedintelui în exerciţiu. Cu 22 voturi "pro"(consilierii PL, PD şi PCRM) si 7 impotriva, cu menţiunea că decizia intră în vigoare la data revenirii lui Ştefan Zaharia din concediul medical, decizia este aprobată. Tot V.Culicovschi a propus alegerea în funcţia de preşedinte al raionului a consilierului Andrei Malaşevschi, propunere susţinută prin semnătură de 12 consilieri.Cu 22 voturi „pro" şi 7 abţineri (ca şi în cazul demiterii-consilierii PLDM),decizia este aprobată. Cu majoritatea absoluta de voturi intră în vigoare şi decizia despre administrarea CMF Cantemir de către V. Reşetilov. 

 În continuare, consilierii au examinat şi adoptat deciziile corespunzătoare asupra altor chestiuni-Sarcinile privind pregătirea obiectelor din domeniul social şi ramurile economiei raionului către perioada rece 2012-2013; Programul de activitate a Consiliului raional, aparatului preşedintelui, subdiviziunilor CR pentru trimestrul III 2012; Mersul executării unor decizii adoptate anterior; Modificarea şi abrogarea unor decizii ale Consiliului raional ş.a. 

                                                                                                             (Cor.nostru)

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin