Prima / Informaţii utile / Noutăţi  /  SUNĂ, SUNĂ CLOPOŢELUL...

SUNĂ, SUNĂ CLOPOŢELUL... imprimare

11.06.2012     1797 

 

SUNĂ, SUNĂ CLOPOŢELUL...

  Aşa deci, a mai luat sfârşit un an şcolar, un an cu noi evenimente, realizări, dar şi obstacole, scăpări, poticneli, cu mult optimism şi încredere în viitor.

  La 31 august, în toate cele 35 instituţii preuniversitare din raion a răsunat ultimul sunet, care vesteşte despre o nouă etapă în urcuşul celor 6934 învăţecei din 7 licee, 26 gimnazii şi 2 şcoli primare spre culmea cunoştinţelor.

 Pentru 218 absolvenţi ai treptei liceale, acest clinchet drag anunţă începutul celei mai responsabile perioade-cea a examenelor de bacalaureat. Este un prilej de bucurie pentru calea parcursă în cei 12 ani, când, zi de zi, cu osârdie şi abnegaţie ei au acumulat din rodul dulce al ştiinţelor, din cupa înţelepciunii, din experienţa de secole a neamului, admirînd calea parcură de ei şi rămânând fideli zestrei lăsate ca moştenire de către înaintaşi. De acum înainte, ei păşesc în lumea lor, pe care îşi vor alege-o de sine stătător, fie că-şi vor urma studiile la instituţiile superioare de învăţământ, fie că-şi vor găsi o altă afirmare. Într-un ceas bun, succese, dragi absolvenţi, baftă şi dârzenie!

 Şi pentru elevii claselor a IX-a (692 la număr) este o perioadă de mare responsabilitate, or, după susţinerea cu succes a examenelor de absolvire, fiecare dintre ei va decide să meargă la o şcoală de meserii, să-şi continuie învăţătura la liceu sau să se consacre altor activităţi.

  Majoritatea absolvenţilor a dat dovadă pe parcursul anilor de studii de cunoştinţe temeinice, dovadă fiind performanţele obţinute la concursurile raionale, olimpiadele republicane. Chiar de curând, a parvenit o veste îmbucurătoare: absolventul liceului teoretic „Dimitrie Cantemir", Andrei Pleşu, a ieşit învingător la Concursul republican televizat „Istorie şi victorie", dînd dovadă de cunoştinţe temeinice a istoriei neamului. Avem şi multe alte exemple, când elevii cantemireni se situează pe locuri premiante la concursurile zonale şi republicane, aceasta fiind, indiscutabil, şi o recunoaştere a eforturilor dascălilor şi părinţilor.

 Aşa deci, începe o nouă etapă în viaţa celor dornici de cunoştinţe, de acumulare a experienţei vieţii, pregătirii de preluare a ştafetei generaţiilor. Mult succes tuturor!

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin