Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Proiecte decizii, pru consultare publica, Serviciul cultura

Proiecte decizii, pru consultare publica, Serviciul cultura imprimare

11.09.2020      

 

 

ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie ,,Cu privire la mărirea taxei pentru instruirea copiilor în Școala de Arte ,,V.Hanganu’’ pentru anul de studii 2020-2021 achitată lunar de către părinți’’.

Consiliul raional Cantemir, Serviciul Cultură și Turism iniţiază, începînd cu data de 16.09.2020, ora 15.00, în incinta Consiliului raional, sala de ședință et.II, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la mărirea taxei pentru instruirea copiilor în Școala de Arte ,,V.Hanganu’’ pentru anul de studii 2020-2021 achitată lunar de către părinți.

Scopul proiectului este aprobarea de căre Consiliul raional a taxei pentru instruirea copiilor în Școala de Arte ,,V.Hanganu’’ pentru anul de studii 2020-2021 achitată lunar de către părinți.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este stabilirea taxei pentru instruirea copiilor în Școala de Arte ,,V.Hanganu’’ pentru anul de studii 2020-2021 achitată lunar de către părinți.

Prevederile de bază ale proiectului de decizie este stabilirea taxei pentru instruirea copiilor în Școala de Arte ,,V.Hanganu’’ pentru anul de studii 2020-2021 achitată lunar de către părinți, în raport de 20 la sută din cheltuielile curente raportate de Școala de Arte, Serviciul Cultură și Turism propuse comisiei consultative.(Anexă la decezia nr.06/XXVII din 24.09.2020)

Beneficiarii proiectului de decizie sînt părinți, copii-elevi, angajații Școlii de Arte ,,V.Hanganu’’.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea posibilității de instruire în școală a copiilor și colectarea taxelor pentru instruire de la părinți.

Impactul estimat al proiectului de decizie  cu privire la mărirea taxei pentru instruirea copiilor în Școala de Arte ,,V.Hanganu’’ pentru anul de studii 2020-2021 achitată lunar de către părinți, organizarea și desfășurarea procesului de învîțămînt extrașcolar.

Proiectul de decizie cu privire la mărirea taxei pentru instruirea copiilor în Școala de Arte ,,V.Hanganu’’ pentru anul de studii 2020-2021, în temeiul art.43 (2), din Legea privind Administrația publică locală nr.436/2006 în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului RM nr.450/2011 ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de încasare a taxei pentru instruire în școlile de muzică, artă, și artă plastică’’, deciziei consiliul raional Cantemir nr.03/XXVII din 19.12.2019 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului Școlii de Arte ,,V.Hanganu’’, luînd în considerație că cuantumul de plată se stabilește în 20 la sută din cheltuielile curente raportate de Școala de Arte, Serviciul Cultură și Turism propuse comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economoco-financiare, construcții și probleme sociale, Consiliul Raional, mărimea taxei pentru instruire în Școala de Arte ,,V.Hanganu’’ pentru anul de studii 2020-2021 achitată lunar de către părinți.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 23.09.2020 pe adresa electronică cultura.cantemir@gmail.com: la numărul de telefon 027322648 sau pe adresa or.Cantemir, str.Trandafirilor nr.2.

Proiectul deciziei ,,Cu privire la mărirea taxei pentru instruirea copiilor în Școala de Arte ,,V.Hanganu’’ pentru anul de studii 2020-2021 achitată lunar de către părinți este disponibil pe pagina web oficială a Consiliul raional la compartimentul Anunțuri Instituției Serviciului Cultură și Turism Cantemir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1

                                                                                     la proiectul de decizie cu privire la mărirea taxei

pentru  instruirea copiilor în Școala de Arte ,,V.Hanganu’’

pentru anul de studii 2020-2021 achitată lunar de către părinți.

 

 

Beneficiarii proiectului de decizie:

-          angajații instituției Serviciului Cultură și Turism

-          angajații Școlii de Arte ,,V.Hanganu’’,

-          copii-elevi ai Școlii de Arte ,,V.Hanganu’’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin