Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Anunt, DAERF

Anunt, DAERF imprimare

17.08.2020      

 

 

 

 

 

 

A n u n ţ  !

Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare a Consiliului Raional Cantemir anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei  publice vacante:

 

1.      Specialist principal, serviciu economie.

 

    Termenul limita de depunere a documentelor – 07  septembrie 2020

    pe adresa: or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, biroul 317, etajul III.

    Informaţii suplimentare la tel: (273) 2-28-76

Informatia

privind conditiile de participare la concurs

 

Direcția agricultură, economie și relații funciare a Consiliului Raional Cantemir

anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante

 

1.    Specialist principal,  serviciu economie  - 1 unitate;

 

Scopul   generâl  al  funcţiei:

Promovarea  politicii  regionale de stat în domeniul economiei şi reformelor şi a coordonării dezvoltării economice a raionului.

Sarcinile  de  bază a funcţiei:

1.        Contribuie la elaborarea strategiilor, planurilor de dezvoltare social-economică a raionului, programelor, direcţiilor prioritare şi de perspectivă a dezvoltării social-economice a raionului;

2.        Contribuie la elaborarea periodică a pronosticului de dezvoltare social-economică a raionului;

3.         Analizează situaţia generală a dezvoltării social-economice a raionului, structura şi starea potenţialului complexului industrial, agricol, energetic, transporturilor, comunicaţiilor, sferei de deservire socială, propune soluţii pentru rezolvarea problemelor din domeniul analiză şi prognoză economică în raion;

4.        Coordonează şi conlucrează cu conducătorii agenţilor economici şi conducătorii unităţilor teritorial-administrative locale de nivelul unu privind elaborarea măsurilor orientate spre asigurarea dezvoltării social-economice a localităţilor din raion.

5.        Contribuie    la    elaborarea    programelor    de    dezvoltare    a antreprenoriatului, micului business şi organizează activităţi de realizare a acestor programe.

 

Condițiile de participare la concurs:

Condiții de bază:

 

La   functia  publica vacantă poate candida orice persoana care:

- detine cetatenia Republicii Moldova,

- posedă limba de Stat;

- nu a atins vîrsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

- nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;

 

Condiții specifice:

 

- studii superioare în domeniul economiei;

- cel puțin un an de experiență profesională;

- abilitati de operare la calculator;

Pentru participarea la concurs candidatii depun comisiei pentru desfasurarea concursului urmatoarele documente:

a)      formularul de participare la concursul pentru ocuparea functiei publice vacante;

b)      copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii si ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfectionare profesionala sau de specializare;

d)      copia carnetului de munca;

    e) certificatul medical, după caz;
      f) cazierul judiciar. (Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere)

Dosarele se prezinta in 1 exemplare.

Termenul limita de depunere a documentelor – ”07” septembrie 2020

Documentele se depun la biroul 319, etajul III, sediul Directia agricultura economie si relatii funciare Cantemir.

Responsabil de primirea documentelor : Larisa Vîlcu, șef direcție, agricultură,economie și relații funciare.

Informatii suplimentare la telefonul (273) 2-28-76

                            Comisia de concursPlasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin