Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Proiect decizie Cu privire la consecintele calamitatilor naturale in sectorul agricol pentru a.2020

Proiect decizie Cu privire la consecintele calamitatilor naturale in sectorul agricol pentru a.2020 imprimare

15.08.2020      

Republica Moldova                                                                Республика Молдова

Consiliul Raional                                                          Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

 

 

D E C I Z I E

nr.05/  -XXVII                                                                                                          din 18.08.2020

or. Cantemir

 

 

 

Cu privire la consecințele calamităților naturale

în sectorul agricol pentru anul 2020

 

În temeiul art. 43 alin. (1) lit (s), art 46 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, examinînd avizele comisiei  consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoiului și protecția mediului, Consiliul Raional Cantemir

                                                                        

 

DECIDE:

 

01.  Se ia act de nota informativă prezentată de Direcția agricultură, economie și relații funciare privind rezultatele examinării și evaluării suprafețelor afectate, gradului de afectare și pierderilor pentru prima grupă de cereale, urmare a calamităților natiurale înregistrate;

 

02.  Direcția agricultură, economie și relații funciare vine cu propunerea către MADRM de scutire a producătorilor agricoli afectați de secetă de plata impozitelor, taxelor și plăților în Fondul social,după consultările producătorilor agricoli;

 

03.  Direcția agricultură, economie și relații funciare vine cu propunerea către MADRM de  reexaminare a Regulamentului privind modul de acordare a compensațiilor pentru diminuarea consecințelor secetei și grindinei asupra recoltei a.2020 după consultările producătorilor agricoli;

 

04.  Direcția agricultură, economie și relații funciare vine cu propunerea către MADRM de  a institui starea de urgență în agricultură după consultările producătorilor agricoli;

 

05.  Direcția agricultură, economie și relații funciare vine cu propunerea către MADRM de a revizui mecanismul de asigurare în agricultură, motivul fiind  condițiile  și mecanismul imperfect de asigurare după consultările producătorilor agricoli;

06.  A atenționa primăriile de a  respecta procedura din Regulamentul  cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale, aprobat prin HG nr. 1076/2010, inclusive a îndrumarului metodic cu privire la stabilirea gradului de compromitere a culturilor agricole;

07.  Controlul  executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Emil Pupăzan,  vicepreşedinte  al raionului Cantemir, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoiului și protecția mediului;

 

 

 

 


      

   Preşedintele şedinţei
   Consiliului Raional Cantemir                                                    ___________________

 

    Contrasemnat

    Secretar al consiliului raional                                                    ___________________              
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Anexa nr. 01

                                                                                                            la decizia Consiliului Raional

nr. 05/  -XXVII din 18.08.2020

 

 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

cu privire la consecințele calamităților naturale în sectorul agricol

 pentru anul 2020 în raionul CANTEMIR

 

       Anul acesta ne confruntăm cu o secetă severă,  cu un deficit enorm de umeditate pe tot parcursul perioadei de vegetație, situație fără precedent, care a provocat daune considerabile producătorilor agricoli din raion.

       Astfel,Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, a dispus să fie efectuată inventarierea tuturor suprafețelor agricole semănate cu culturi cerealiere de toamnă și primăvară pentru a stabili situația la zi, a analiza gradul de afectare de secetă și a efectua măsuri  agrotehnice diferențiate.

       În acest contexst  Direcția agricultură, economie și relații funciare, la solicitarea MADRM nr. 24-07/1973 din 13.05.2020, a expidiat administrației publice locale  de nivelul I, Regulamentul cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale, aprobat prin HG nr. 1076/2010, inclusive a îndrumarului metodic cu privire la evaluarea gradului de afectare a culturilor agricole urmare a calamităţilor naturale,   în vederea constatării obiective a suprafețelor afectate și a gradului de afectare.

       În rezultatul evaluării am constatat cele 11909 ha însămânțate cu culturi de toamnă au fost afectate de secetă și înghețurile de primăvară în proporție de 58 procente costituind circa 6936 ha,  gradul de afectare a variínd de la 20 la 100%,   inclusiv 3853 ha de grîu, sau 51,2% din suprafața totală, orz-1468 ha, sau 58,8%, rapiță-1102ha, sau 77,3%, mazăre-513 ha, sau 83%, livezi-255 ha, sau 19,6%, vita de vie-424 ha, sau 11,1%.   

       Din cele 11909 hectare de culturi cerealiere, 3813 sau 32% au fost afectate în proproție de peste 60%, suma prejudiciului estimativ constituind 31393018 lei.

       Deasemenea au fost compromise și reînsemînțate cu culturi de grupa a doua 543 ha, din care orz 347ha, grîu 80 ha, rapiță 113 ha, ceapă 3 ha.

   

 

Cultura

Suprafța însămînțata, ha

Prezentate/ Solicitată,    ha

Gradul de afectare de la 20-100

%

Aprobate, ha

Gradul de afectare de la 60-100

 %

1.

Grîu

7833

3853

49,2

2085,5

54,1

2.

Orz

1930

1468

76,1

1247,5

84,9

3.

Rapiță

1526

1102

72,2

480

43,6

4.

Mazăre

620

513

82,8

0

0

5.

Viță de vie

xx

424

 

13

3,1

6.

Livezi

xx

255

 

0

0

 

        Se menționează faptul, că primăriile Baimaclia, Cîietu, Lărguța, Lingura, Plopi, Porumbești, Stoianovca și Tartaul nu au prezentat acte de constatare, motivînd că nu au parvenit cereri de la agenții economici din teritoriu, însă în timpul inspectării am avut foarte multe adresări de la agenții economici .

       Direcția agricultură,economie și relații funciare în cadrul ședinței din 13 august a informat agenții economici și primarii despre Regulamentul  ce stabilește modalitatea de recepționare și examinare a dosarelor, inclusiv stabilirea și acordarea compensațiilor din Bugetul de Stat prin intermediul AIPA, inclusiv  perioada în care vor fi recepționate cererile de acordare a compensațiilor în scopul diminuării consecințelor calamităților naturale provocate asupra recoltei anului 2020.

        În perioada de 3-11 august anul curent specialiștii Direcției agricultură, economie și relații funciare sau deplasat în toate localitățile raionului pentru a evolua starea culturilor agricole din grupa a doua, ca rezultat a secetei prelungite. În anul agricol 2019-2020  suprafele însămînțate  cu culturi de grupa a doua  constituie respectiv porumb - 10600 ha și floarea soarelui – 9821 ha. Starea culturilor din grupa a doua, în special porumbul, în raion este extrem de rea, în o bună parte din câmpuri porumbul este compromis de la 75 la 100 %,seceta deja și-a spus verdictul.Ceva mai bună situație am constatat în comuna Plopi și parțial în comuna Gotești. Chiar dacă plantele nu sunt total uscate, seceta a afectat procesul de polenizare al culturilor. În perioada polenizării, seceta și arșita au împiedicat procesul, astfel, ne-am trezit că dacă și avem știuleți, aceștia nu au boabe. Aparent, marginile câmpurilor sunt verzi, însă la recolte cel puțin medii chiar nu avem de unde ne aștepta.Pentru floarea soarelui, situația,  este puțin mai bună, însă dacă în următoarea săptămână nu vor fi precipitații, va fi compromisă și această cultură.La momentul inspectării gradul de afectare a  floarei soarelui varia  de la 50 la 80 %.

       În cadrul ședinței au fost identificate soluții pentru patru probleme reflectate de agricultori: instituirea stării de urgență în agricultură, scutirea producătorilor agricoli afectați de secetă de plata impozitelor, taxelor și plăților în Fondul social, reexaminare a Regulamentului privind modul de acordare a compensațiilor pentru diminuarea consecințelor secetei și grindinei asupra recoltei a.2020, revizuirea mecanismulului de asigurare în agricultură.

 

 

       

 

 

Șef direcţia agricultură,

economie şi relaţii funciare                                                               Larisa VÎLCU

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

nr.05/  -XXVII                                                                                                          din 18.08.2020

or. Cantemir

      

    Cu privire la consecințele calamităților naturale

în sectorul agricol pentru anul 2020

 

În temeiul art. 43 alin. (1) lit (s), art 46 alin. (1) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, examinând avizele comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte,  Consiliul Raional Cantemir                                                                    

D E C I D E:

  01.Se ia act de nota informativă prezentată de Direcția agricultură, economie și relații funciare privind rezultatele examinării și evaluării suprafețelor afectate, gradului de afectare și pierderilor pentru prima grupă de cereale, urmare a calamităților natiurale înregistrat (se anexează).

  02.Se pune în sarcina Direcției agricultură, economie și relații funciare :

   - să înainteze  propuneri către Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu privire la scutirea  producătorilor agricoli afectați de secetă de plata impozitelor, taxelor și plăților în Fondul social,după consultările producătorilor agricoli;

  - să înainteze propunere către Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului despre   reexaminarea Regulamentului privind modul de acordare a compensațiilor pentru diminuarea consecințelor secetei și grindinei asupra recoltei anului 2020 după consultările producătorilor agricoli;

   - să înainteze propunerea către Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului de  a institui starea de urgență în agricultură după consultările producătorilor agricoli;

     - să înainteze propunerea către Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului de a revizui mecanismul de asigurare în agricultură, motivul fiind  condițiile  și mecanismul imperfect de asigurare  după consultările producătorilor agricoli;

    - să înainteze propunerea către Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului de a include în lista beneficiarilor de compensații pentru diminuarea consecințelor secetei la culturile de prima grupă agenții economici, care din motive obiective nu au prezentat actele necesare la timp.

  03.Se atenționează primăriile de a  respecta procedura din Regulamentul  cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldovca  nr. 1076/2010, inclusiv a îndrumarului metodic cu privire la stabilirea gradului de compromitere a culturilor agricole.

   04.Decizia în cauză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului în termen de 10 zile prin înmânare, expediere, afișare pe panoul informativ, publicarea pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale.

  05.Executarea deciziei se pune în sarcina dlui Emil PUPĂZAN, vicepreședinte al raionului

  06.Controlul  executării prezentei decizii se pune în sarcina, comisiei consultative de specialitate agricultură, industrie, amenajarea teritoriului și protecția mediului, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții.

 

Preşedintele şedinţei                                                                 ________________________                                                          
         

    Avizat: 
Secretar al consiliului raional                                                    Ludmila ŢURCANU

Elaborat:Șef DAERF Cantemir      _____________________  Larisa VÎLCU   

                                                                                      

     Anexa nr. 01

                                                                                                            la decizia Consiliului Raional

nr. 05/  -XXVII din 18.08.2020

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

cu privire la consecințele calamităților naturale în sectorul agricol

 pentru anul 2020 în raionul CANTEMIR

 

       Anul acesta ne confruntăm cu o secetă severă,  cu un deficit enorm de umeditate pe tot parcursul perioadei de vegetație, situație fără precedent, care a provocat daune considerabile producătorilor agricoli din raion.

       Astfel,Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, a dispus să fie efectuată inventarierea tuturor suprafețelor agricole semănate cu culturi cerealiere de toamnă și primăvară pentru a stabili situația la zi, a analiza gradul de afectare de secetă și a efectua măsuri  agrotehnice diferențiate.

       În acest contexst  Direcția agricultură, economie și relații funciare, la solicitarea Ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 24-07/1973 din 13.05.2020, a expidiat administrației publice locale  de nivelul I, Regulamentul cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale, aprobat prin HG nr. 1076/2010, inclusive a îndrumarului metodic cu privire la evaluarea gradului de afectare a culturilor agricole urmare a calamităţilor naturale,   în vederea constatării obiective a suprafețelor afectate și a gradului de afectare.

       În rezultatul evaluării am constatat cele 11909 ha însămânțate cu culturi de toamnă au fost afectate de secetă și înghețurile de primăvară în proporție de 58 procente costituind circa 6936 ha,  gradul de afectare a variínd de la 20 la 100%,   inclusiv 3853 ha de grîu, sau 51,2% din suprafața totală, orz-1468 ha, sau 58,8%, rapiță-1102ha, sau 77,3%, mazăre-513 ha, sau 83%, livezi-255 ha, sau 19,6%, vita de vie-424 ha, sau 11,1%.   

       Din cele 11909 hectare de culturi cerealiere, 3813 sau 32% au fost afectate în proproție de peste 60%, suma prejudiciului estimativ constituind 31393018 lei.

       Deasemenea au fost compromise și reînsemînțate cu culturi de grupa a doua 543 ha, din care orz – 347ha, grîu – 80 ha, rapiță – 113 ha, ceapă – 3 ha.

   

 

Cultura

Suprafța însămînțata, ha

Prezentate/ Solicitată,    ha

Gradul de afectare de la 20-100

%

Aprobate, ha

Gradul de afectare de la 60-100

 %

1.

Grîu

7833

3853

49,2

2085,5

54,1

2.

Orz

1930

1468

76,1

1247,5

84,9

3.

Rapiță

1526

1102

72,2

480

43,6

4.

Mazăre

620

513

82,8

0

0

5.

Viță de vie

xx

424

xx

13

3,1

6.

Livezi

xx

255

xx

0

0

 

        Se menționează faptul, că primăriile Baimaclia, Cîietu, Lărguța, Lingura, Plopi, Porumbești, Stoianovca și Tartaul nu au prezentat acte de constatare, motivînd că nu au parvenit cereri de la agenții economici din teritoriu, însă în timpul inspectării am avut foarte multe adresări de la agenții economici .

       Direcția agricultură,economie și relații funciare în cadrul ședinței din 13 august a informat agenții economici și primarii despre Regulamentul  ce stabilește modalitatea de recepționare și examinare a dosarelor, inclusiv stabilirea și acordarea compensațiilor din Bugetul de Stat prin intermediul AIPA, inclusiv  perioada în care vor fi recepționate cererile de acordare a compensațiilor în scopul diminuării consecințelor calamităților naturale provocate asupra recoltei anului 2020.

        În perioada de 3-11 august anul curent specialiștii Direcției agricultură, economie și relații funciare sau deplasat în toate localitățile raionului pentru a evolua starea culturilor agricole din grupa a doua, ca rezultat a secetei prelungite. În anul agricol 2019-2020  suprafele însămînțate  cu culturi de grupa a doua  constituie respectiv porumb - 10600 ha și floarea soarelui – 9821 ha. Starea culturilor din grupa a doua, în special porumbul, în raion este extrem de rea, în o bună parte din câmpuri porumbul este compromis de la 75 la 100 %,seceta deja și-a spus verdictul.Ceva mai bună situație am constatat în comuna Plopi și parțial în comuna Gotești. Chiar dacă plantele nu sunt total uscate, seceta a afectat procesul de polenizare al culturilor. În perioada polenizării, seceta și arșita au împiedicat procesul, astfel, ne-am trezit că dacă și avem știuleți, aceștia nu au boabe. Aparent, marginile câmpurilor sunt verzi, însă la recolte cel puțin medii chiar nu avem de unde ne aștepta.Pentru floarea soarelui, situația,  este puțin mai bună, însă dacă în următoarea săptămână nu vor fi precipitații, va fi compromisă și această cultură.La momentul inspectării gradul de afectare a  floarei soarelui varia  de la 50 la 80 %.

       În cadrul ședinței au fost identificate soluții pentru patru probleme reflectate de agricultori: instituirea stării de urgență în agricultură, scutirea producătorilor agricoli afectați de secetă de plata impozitelor, taxelor și plăților în Fondul social, reexaminare a Regulamentului privind modul de acordare a compensațiilor pentru diminuarea consecințelor secetei și grindinei asupra recoltei a.2020, revizuirea mecanismulului de asigurare în agricultură.

 

 

       

 

 

Șef direcţia agricultură,

economie şi relaţii funciare                                                               Larisa VÎLCU

 

 

 

 

  

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin