Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Proiecte decizii, Directiaa Generala Invatamint, pru consultari publice, in data de 15.08.2020, ora 9-00

Proiecte decizii, Directiaa Generala Invatamint, pru consultari publice, in data de 15.08.2020, ora 9-00 imprimare

14.08.2020      

ANUNȚ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

            Direcția Generală Învățământ Cantemir inițiază, începând cu data de 13 august 2020, ora 9.00, în incinta Consiliului raional, sala de ședință, et. V, consultarea publică a proiectului de decizie ,,cu privire la acceptarea cu titlul gratuit a materialelor de predare, învățare și echipament specializat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și/sau dizabilități, proprietate a statului, în proprietatea unității administrativ-teritoriale de nivelul II  Cantemir” proiect care urmează a fi examinat în ședința extraordinară a consiliului raional din 18.08.2020.  
            Scopul proiectului este examinarea și aprobarea în ședință extraordinară din 18.08.2020 de către Consiliul raional a deciziei cu privire
la acceptarea cu titlul gratuit a materialelor de predare, învățare și echipament specializat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și/sau dizabilități, proprietate a statului, în proprietatea unității administrativ-teritoriale de nivelul II Cantemir.          
            Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, Inițiativa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 03/1-09/4198 din 07.08.2020, Circulara MECC nr. 03/1-09/171 din 11.01.2019, anexa 1, Lista instituțiilor de învățământ pentru dotarea Centrelor de Resurse pentru Educația Incluzivă din cadrul acestora cu materiale de predare, învățare și echipament specializat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și/sau dizabilități.     

            Prevederile de bază ale proiectului sunt: elaborarea notei informative, înaintarea Demersului Direcției Generale Învățământ Cantemir către Consiliul raional.       
            Beneficiarii proiectului de decizie sunt cadrele didactice de sprijin și copiii cu cerințe educaționale speciale și/sau dizabilități din
Centrele de Resurse pentru Educația Incluzivă a IP Gimnaziul ,,I. Creangă” Cania, IP Gimnaziul Capaclia, IP Gimnaziul ,,N. Botgros” Chioselia, IP LT ,,N. Mihai” Ciobalaccia, IP Gimnaziul ,,Gr. Vieru” Coștangalia, IP Gimnaziul ,,M. Eminescu”.  
            Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea și colectarea opiniilor cetățenilor organizați, direct sau reprezentanții societății civile, asigurând schimbul de opinii care să informeze despre satisfacerea necesităților comunității în procesul de luare a deciziilor, în vederea aprobării deciziei Consiliului rational cu privire
la acceptarea cu titlul gratuit a materialelor de predare, învățare și echipament specializat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și/sau dizabilități, proprietate a statului, în proprietatea unității administrativ-teritoriale de nivelul II Cantemir. 
            Impactul estimat al proiectului de decizie este dotarea a 6 Centre de Resurse pentru Educația Incluzivă a IP Gimnaziul ,,I. Creangă” Cania, IP Gimnaziul Capaclia, IP Gimnaziul ,,N. Botgros” Chioselia, IP LT ,,N. Mihai” Ciobalaccia, IP Gimnaziul ,,Gr. Vieru” Coștangalia, IP Gimnaziul ,,M. Eminescu” cu  materiale de predare, învățare și echipament specializat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și/sau dizabilități.   

            Proiectul de decizie cu privire la acceptarea cu titlul gratuit a materialelor de predare, învățare și echipament specializat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și/sau dizabilități, proprietate a statului, în proprietatea unității administrativ-teritoriale de nivelul II Cantemir este elaborat în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, Inițiativa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 03/1-09/4198 din 07.08.2020, Circulara MECC nr. 03/1-09/171 din 11.01.2019, anexa 1, Lista instituțiilor de învățământ pentru dotarea Centrelor de Resurse pentru Educația Incluzivă din cadrul acestora cu materiale de predare, învățare și echipament specializat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și/sau dizabilități.        
            Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 15.08.2020, la adresa de e-mail tatianacechir@gmail.com, la numărul de telefon 027322398 sau pe adresa sediului Direcției Generale Învățământ Cantemir.
            Proiectul deciziei ,,Cu privire
la acceptarea cu titlul gratuit a materialelor de predare, învățare și echipament specializat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și/sau dizabilități, proprietate a statului, în proprietatea unității administrativ-teritoriale de nivelul II Cantemir” și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială http://cantemiredu.md/transparenta-decizionala/ sau la sediul Direcției Generale Învățământ Cantemir, situat pe adresa str. Trandafirilor 2.

 

ANUNȚ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

            Direcția Generală Învățământ Cantemir inițiază, începând cu data de 13 august 2020, ora 9.00, în incinta Consiliului raional, sala de ședință, et. V, consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la reorganizarea Instituției Publice Școala primară-grădiniță Acui în Grădinița de copii Acui proiect care urmează a fi examinat în ședința extraordinară a consiliului raional din 18.08.2020.          
            Scopul proiectului este examinarea și aprobarea în ședință extraordinară din 18.08.2020 de către Consiliul raional a deciziei cu privire la reorganizarea Instituției Publice Școala primară-grădiniță Acui în Grădinița de copii Acui de la 01.09.2020.     
            Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este punerea în aplicare a prevederilor art. 21 (1) din Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152/2014.           

            Prevederile de bază ale proiectului sunt: elaborarea notei informative, înaintarea Demersului Direcției Generale Învățământ Cantemir către Consiliul raional.       
            Beneficiarii proiectului de decizie sunt elevii și cadrele didactice din Instituția Publică Școala primară-grădiniță Acui.           
            Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea și colectarea opiniilor cetățenilor organizați, direct sau reprezentanții societății civile, asigurând schimbul de opinii care să informeze despre satisfacerea necesităților comunității în procesul de luare a deciziilor, în vederea aprobării deciziei Consiliului raional a Deciziei cu privire la reorganizarea Instituției Publice Școala primară-grădiniță Acui.            Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea bunei funcționări a instituției în conformitate cu regulamentele și standardele aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
            Proiectul de decizie c
u privire la reorganizarea Instituției Publice Școala primară-grădiniță Acui în Grădinița de copii Acui este elaborat în conformitate cu art. 21 (1) din Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152/2014, Notei informative nr. 50/2020 a administrației IP Școala primară-grădiniță Acui, Decizia Consiliului comunal Baimaclia nr. 05/2020.             
            Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 15.08.2020, la adresa de e-mail
tatianacechir@gmail.com, la numărul de telefon 027322398 sau pe adresa sediului Direcției Generale Învățământ Cantemir.     
            Proiectul deciziei ,,C
u privire la reorganizarea Instituției Publice Școala primară-grădiniță Acui în Grădinița de copii Acui” și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială http://cantemiredu.md/transparenta-decizionala/ sau la sediul Direcției Generale Învățământ Cantemir, situat pe adresa str. Trandafirilor 2.

 

 

Lista materialelor de predare, învățare și echipament specializat

pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și/sau dizabilități,

în scopul dotării Centrelor de Resurse pentru Educația Incluzivă (per centru)

 

1

Tabletă portabilă cu rezoluție HD, cu ecranul de cel puțin 10 inchi

2

Cititor de imagini/texte, citește cu voce tare texte din cărți, note, pliante

3

Lupă digitală de mănă pentru texte, 7 inchi

4

Mouse cu opțiune de mărire pentru citirea de pe orice suprafață plată prin mărire,  micșorare. 

5

Tastatură cu taste mari cu vizibilitate mare, cu stickere în limba română pentru elevii cu vedere slabă, precum și pentru cei cu dislexie etc.

6

Tastatură cu taste mari cu vizibilitate mare, cu stickere în limba rusă pentru elevii cu vedere slabă, precum și pentru cei cu dislexie etc.

7

Tastatură cu tastele mari de aproximativ un inchi la patrat pentru accesibilitate ușoară – limba română

8

Tastatură cu tastele mari de aproximativ un inchi la patrat pentru accesibilitate ușoară – limba rusă

9

Etichete autocolante din plastic pentru tastatură adaptate normal,  litere mici și mari (prețul per set de la  35 până la 40), în limba română

10

Etichete autocolante din plastic pentru tastatură adaptate normal,  litere mici și mari (prețul per set de la  35 până la 40), în limba rusă

11

Protector pentru tastatură pentru copiii cu deficiențe fizice, urmează să fie fixat pe partea de sus a tastaturii cu taste mari. Facilitează accesul la butoanele tastaturii pentru copiii cu deficiențe motorii severe

12

Dispozitiv de comunicare cu cel puțin 2 butoane principale și 4 butoane secundare cu mai multe niveluri pentru elevii cu deficiențe fizice severe și cu probleme de comunicare în același timp

13

Dispozitiv de comunicare cu cel puțin 3 butoane principale și 9 butoane secundare cu mai multe niveluri pentru elevii cu deficiențe fizice severe și cu probleme de comunicare în același timp

14

Dispozitiv de comunicare cu cel puțin 3 butoane principale și 20 butoane secundare cu mai multe niveluri pentru elevii cu deficiențe fizice severe și cu probleme de comunicare în același timp

15

Dispozitiv de fonologie și comunicare cu aproximativ 40-45 de celule, pentru a fotografia, sunet, text

16

Lupă/Cititor de ecran, software, licențe dongle

17

Soft pentru activități de dezvoltare a limbajului în limba română și rusă

18

Soft pentru abilități sociale pentru școala primară (tip mixt), limba română

19

Software pentru abilități sociale pentru școala primară (tip mixt), limba rusă

20

Soft pentru harta mentală,  cu o bibliotecă de imagini și posibilitatea de face hărți mintale pentru copiii din clasele primare

21

Soft pentru harta mentală,  cu o bibliotecă de imagini și posibilitatea de face hărți mintale pentru elevii mai mari

22

Set de formare a memoriei vizuale  (3 nivele)

23

Piese pentru matematică, dispozitive de învățare timpurie la matematică, completare pînă la 10, circa 80 de piese în set

24

Robot educativ

25

Covorașe pentru robotul educativ

26

Dispozitiv pentru urmărirea atenției

27

Overlays colorate special pentru copii cu dislexie și alți elevi pentru a facilita citirea

28

Table speciale cu fișe cu auto-corecție pentru matematică

29

Dispozitive de mână (pentru terapia ocupațională), precum set de apucare a creioanelor 

30

Un set de rigle pentru urmărirea vizuală a citirii (tip ferestruică). Setul include 10 rigle de diferite culori.

31

Tablă magnetică de scris

32

Dispozitive de apucare a creionului (set de cel puțin  12 tipuri diferite pentru vîrsta de 5-16 ani).

33

Dispozitive de apucare a creionului  (set de bile)

34

Joystick cu 3 mânere diferite detașabile pentru persoanele cu probleme  motorii

35

Mouse special cu o bilă mare, buton din partea  stânga a mouse-ului, buton din partea dreaptă a mouse-ului și 2 porturi de comutare.

36

Comutator de presiune binar, 12 cm  

37

Comutator de presiune binar, 6 cm  

38

Interfață de comutare la calculator, 6 porturi

39

Înregistratoare de voce care vor fi utilizate ca dispozitive de efectuare a notițelor.

40

Set de cuburi din plastic sau lemn pentru alcătuirea cuvântului, citirea pentru începători, care va include vocale și cele mai comune consoane în limba română, cu etichete autocolante.

41

Set de cuburi din plastic sau lemn pentru alcătuirea cuvîntului, citirea pentru începători, care va include vocale și cele mai comune consoane în limba rusă, cu etichete autocolante.

42

Cuburi colorate de plastic interconectate (cutie de 500 de cuburi), cu stickere pentru litere, numere, semne matematice ale limbii române.

43

Cuburi colorate de plastic interconectate (cutie de 500 de cuburi), cu stickere pentru litere, numere, semne matematice ale limbii ruse.

44

Aparat de laminat, A4

45

Dispozitive auditive FM care urmează să fie utilizate în clase și în Centrele de Resurse (portabile).

46

Transmițător FM pentru cadrul didactic

47

Trusă de prim ajutor pentru aparate auditive (include tub acustic, baterii suplimentare, echipament de curățare etc.)

48

Tabletă PC Lenovo IDEAPAD D330-10IGM

49

Proiector video ACER P1255/suport de tavan

50

Laptop, 15.6" Lenovo Ideapad S145-15API

51

Dispozitiv multifuncțional color MFD CANON MAXIFY MB5140

52

Dispozitiv de rutină și secvențe cu 5-6 celule care va ajuta la citire, sintaxă, ortografie și fonologie, recunoaștere auditivă, recunoaștere vizuală, etc. 

53

Tablă (planșă) vorbitoare cu un număr de buzunare (circa 30) pentru a insera imagini și a înregistra mesaje pe fiecare. Ajută la fonologie, sintaxă, recunoaștere audiovizuală și altele.

54

Dispozitiv pentru reproducerea mai multor mesaje, de până la 4 minute, cu posibilitatea de a le asculta consecutiv sau aleatoriu.

55

Cuburi (vorbitoare), pentru copiii din clasele primare

56

Set de formare a atenției 

57

Stilou vorbitor care citește și înregistrează texte pe coduri speciale autocolante (etichete).

58

Coduri/etichete speciale pentru stilouri vorbitoare (set de circa 400 de coduri)

59

Carte de vorbire cu imagini care urmează să fie citită de Stiloul Vorbitor cu temele de bază școlare în limba română   -pentru vîrstele și etapele timpurii (cel puțin 600 de imagini)

60

Carte de vorbire cu imagini care urmează să fie citită de Stiloul de Vorbire cu temele de bază școlare în limba rusă  -pentru vîrstele și etapele timpurii (cel puțin 600 de imagini)

61

Piese magnetice pentru alcătuirea cuvântului, alcătuirea  propoziției  (text și sunet), care urmează să fie utilizate cu stiloul vorbitor, set de cel puțin 100.

62

Cuvinte magnetice, litere magnetice cu coduri care vor fi citite de stiloul vorbitor, set de circa 120 de cuvinte în limba română.

63

Cuvinte magnetice, litere magnetice  cu coduri care vor fi citite de stiloul vorbitor, set de circa 120 de cuvinte în limba rusă.

64

Soft de tip mixt pentru fonologie și citire (citire pas cu pas), în limba română.

65

Soft de tip mixt pentru fonologie și citire (citire pas cu pas), în limba rusă.

66

Soft pentru transformarea textului în vorbire, cu accentuarea în timpul citirii, include voce in română și rusă (fiecare o singură voce).

67

Soft descărcabil în limba română, concepte începătoare la matematică, numere de la 1 la 5

68

Soft descărcabil în limba rusă, concepte începătoare la matematică, numere de la 1 la 5

69

Soft de comunicare alternativă, augmentativă pentru educație și comunicare.

70

Soft sau aplicație online pentru producerea vorbirii, corectarea vorbirii, articulare, prozodie în ambele limbi română și rusă.

71

Soft pentru înregistrarea și compararea vocii și vorbirii în ambele limbi română și rusă.

72

Soft de predicție pentru accelerarea scrierii și pentru a ajuta, de asemenea, la verificarea ortografiei pentru limba română.

73

Soft de predicție pentru accelerarea scrierii și pentru a ajuta, de asemenea, la verificarea ortografiei pentru limba rusă.

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

D E C I Z I E

nr. 05/   -XXVII                                                                                                   din 18.08.2020                                                                                                      

or. Cantemir

   Cu privire la acceptarea cu titlul gratuit a
materialelor de predare, învățare și echipament
specializat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale
și/sau dizabilități, proprietate a statului, în proprietatea
unității administrativ-teritoriale de nivelul II  Cantemir

 

            În  temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice și art. 8 din Legea nr. 523-XIV din 15.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, Hotărârilor Guvernului Republicii Moldova nr. 901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, Inițiativa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 03/1-09/4198 din 07.08.2020, Circulara MECC nr. 03/1-09/171 din 11.01.2019, anexa 1, Lista instituțiilor de învățământ pentru dotarea Centrelor de Resurse pentru Educația Incluzivă din cadrul acestora cu materiale de predare, învățare și echipament specializat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și/sau dizabilități, examinând avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culurale și turism, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, Consiliul Raional,

                                                                       

                                                         D E C I D E:

01. Se acceptă cu titlul gratuit primirea în proprietatea unității administrativ - teritoriale  de nivelul II Cantemir, gestiunea Centrelor de Resurse pentru Educația Incluzivă a IP Gimnaziul ,,I. Creangă” Cania, IP Gimnaziul Capaclia, IP Gimnaziul ,,N. Botgros” Chioselia, IP LT ,,N. Mihai” Ciobalaccia, IP Gimnaziul ,,Gr. Vieru” Coștangalia, IP Gimnaziul ,,M. Eminescu” Cantemir, a materialelor de predare, învățare și echipament specializat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și/sau dizabilități, proprietate a statului, conform anexei la nr.03/1-09/4198 din 07.08.2020. 

02. Bunurile transmise vor fi repartizate Centrelor de Resurse pentru Educația Incluzivă a instituțiilor de învățământ beneficiare din subordine.

 

03. Executarea prezentei decizii se pune în seama dnei Tatiana Manoli, șef Direcția Generală Învățământ Cantemir.

 

04. Decizia în cauză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului în termen de 10 zile prin înmânare, expediere, afișare pe panoul informativ, publicarea pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale.

 

05. Controlul şi monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina, preşedintelui raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

           

Preşedintele şedinţei                                                                              
Avizat:
Secretar al consiliului raional                                               Ludmila Ţurcanu  

Elaborat:
Șef DGÎ Cantemir                                                                  Tatiana  Manoli    

Coordonat:
Șef Direcția finanțe                                                                Veaceslav Cozma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 01

                                                                                                            la decizia Consiliului Raional

nr. 05/  -XXVII din 18.08.2020

 

Notă informativă
Cu privire la acceptarea cu titlul gratuit a materialelor de predare, învățare și echipament
specializat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și/sau dizabilități, proprietate a statului, în proprietatea unității administrativ-teritoriale de nivelul II  Cantemir

           

Se solicită respectuos, în baza Circularei nr. 03/1-09/4198 din 07.08.2020, de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, prezentarea deciziei consiliului raional Cantemir ,,cu privire la acceptarea cu titlul gratuit a materialelor de predare, învățare și echipament specializat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și/sau dizabilități, proprietate a statului, în proprietatea raionului Cantemir, gestiunea Centrelor de Resurse pentru Educația Incluzivă din instituțiile de învățământ”.             
            Solicitarea este efectuată în temeiul articolului 14, alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administra
ția publică locală, în baza activităților desfășurate în cadrul Proiectului ,,Reforma Învățământului în Moldova”, în conformitate cu Planul de implementare al Proiectului și în baza Procesului-verbal nr. 2 din 07 noiembrie 2018 al ședinței Consiliului Coordonator pentru monitorizarea procesului de reabilitare a infrastructurii instituțiilor de învățământ, creat prin Dispoziția prim-ministrului nr. 47-d din 26 martie 2018 cu privire la selectarea și aprobarea a 100 de instituții de învățământ, potențiale beneficiare pentru dotarea Centrelor de Resurse pentru Educația Incluzivă din cadrul acestora cu materiale de predare, învățare și echipament specializat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și/sau dizabilități.

            La solicitarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Serviciul de Asistență Psihopedagogică a realizat evaluarea instituțiilor de învățământ primar, învățământ secundar, ciclul I și II. La baza evaluării dosarelor au stat criteriile de evaluare și punctajul acordat pentru selectarea instituțiilor de învățământ, potențiale beneficiare de dotarea cu materiale de predare/învățare, echipament specializat pentru elevii cu dizabilități  și/sau cerințe educaționale speciale a Centrelor de Resurse pentru Educația Incluzivă (Anexă la Circulara MECC nr. 03/1-09/2234 din 06 iulie 2018). În urma evaluării dosarelor s-a stabilit următorul clasament:

1.      IP Gimnaziul ,,Gr. Vieru”, Coștangalia - 37 pct.

2.      IP Gimnaziul ,,M. Eminescu”, Cantemir - 37 pct.

3.      IP Gimnaziul ,,N. Botgros”, Chioselia - 35 pct.

4.      IP Gimnaziul ,,I. Creangă”, Cania - 33 pct.

5.      IP LT ,,N. Mihai”, Ciobalaccia - 31 pct.

6.       IP Gimnaziul Capaclia - 30 pct.

7.      IP Gimnaziul ,,I. Cojocaru”, Țiganca - 26 pct.

8.      IP Gimnaziul ,,Delta”, Tartaul - 24 pct.

9.      IP Gimnaziul Porumbești - 19 pct.

10.  IP Gimnaziul Plopi - 17 pct.

11.  IP Gimnaziul Lărguța - 17 pct.

12.  IP Gimnaziul Cîșla - 14 pct.  

            În conformitate cu rezultatele clasamentului, comisia de evaluare, prin Procesul-verbal nr. 1 din 24.07.2018 al ședinței comisiei de evaluare a instituțiilor de învățământ primar, învățământ secundar, ciclul I și II, pentru selectare a 6 instituții de învățământ, potențiale beneficiare, privind dotarea Centrelor de Resurse pentru Educația Incluzivă cu materiale de predare, învățare și echipament specializat, a decis să înainteze Centrului republican de Asistență Psihopedagogică, în ordine descrescătoare următoarele șase dosare ale instituțiilor de învățământ:

1.       IP Gimnaziul ”G. Vieru”, Coștangalia - 37 pct.

2.       IP Gimnaziul ”M. Eminescu”, Cantemir - 37 pct.

3.       IP Gimnaziul ,,N. Botgros”, Chioselia - 35 pct.

4.       IP Gimnaziul ,,I. Creangă”, Cania - 33 pct.

5.       IP LT ,,N. Mihai”, Ciobalaccia - 31 pct.

6.       IP Gimnaziul Capaclia - 30 pct.

            În baza celor expuse, Direcția Generală Învățământ, propune acceptarea cu titlul gratuit a materialelor de predare, învățare și echipament specializat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și/sau dizabilități, proprietate a statului, în proprietatea raionului Cantemir, gestiunea Centrelor de Resurse pentru Educația Incluzivă a IP Gimnaziul ,,I. Creangă” Cania, IP Gimnaziul Capaclia, IP Gimnaziul ,,N. Botgros” Chioselia, IP LT ,,N. Mihai” Ciobalaccia, IP Gimnaziul ,,Gr. Vieru” Coștangalia, IP Gimnaziul ,,M. Eminescu” Cantemir, conform anexei la nr.03/1-09/4198 din 07.08.2020. 

 

 

Șef Direcția Generală Învățământ                                                 Tatiana Manoli

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

 

D E C I Z I E

 

or. Cantemir

nr.05/  -XXVII                                                                                                          din 18.08.2020

     

          Cu privire la reorganizarea Instituției Publice

 Școala primară-grădiniță Acui în Grădinița de copii Acui

                       

                     În temeiul art. 43 (2), 46 (1,2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, în conformitate cu art. 21 (1) din Codul Educaţiei al Republii Moldova nr. 152 /2014, Legii nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, Legii privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006 cu modificările operate prin Legea nr.91 /2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 868/2014 ,,privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, în baza demersului Direcţiei Generale Învăţământ, având în vedere situaţia demografică în localităţile raionului, examinând avizul comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, Consiliul Raional           
 

D E C I D E :

   01. Se ia act de nota informativă privind reorganizarea instituţiilor de învăţământ din comuna Baimaclia, raionul Cantemir (se anexează).

 

   02. Se aprobă reorganizarea instituţiilor de învăţământ din comuna Baimaclia, Instituția Publică Școala primară-grădiniță Acui în Grădinița de copii Acui de la 01.09.2020.

 

   03. Direcţia Generală Învăţământ Cantemir, APL Baimaclia vor asigura funcţionalitatea instituţiilor reorganizate.

 

    04. Decizia în cauză se aduce la cunoştinţa Direcţiei Generale Învăţământ, APL Baimaclia, altor factori interesaţi şi publicului în termen de 10 zile.

 

    05. Informația despre executarea sau mersul executării deciziei în cauză se va prezenta Consiliului Raional Cantemir la ședința ordinară din trim. IV, anul 2020 de către șeful Direcției Generale Învățământ.

 

    06. Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

 

 

    Preşedintele şedinţei                                                                          
Avizat:
Secretar al consiliului raional                                               Ludmila Ţurcanu  

Elaborat:
Șef DGÎ Cantemir                                                                  Tatiana  Manoli    

Coordonat:
Șef Direcția finanțe                                                                Veaceslav Cozma

 

 Anexa                                                                                                                                                       

 la decizia consiliului raional                                                                                                                                   

                                                                                                                                  nr.05/-XXVII din 18.08.2020

 

Notă informativă

 

cu privire la reorganizarea Instituției Publice Școala primară-grădiniță Acui în Grădinița de copii Acui

                                           

            În temeiul art. 21 (1) al Codului Educației nr. 152 din 17.07.2014, în conformitate cu structura învățământului, instituțiile publice de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar (de nivel raional) sunt înființate, reorganizate și lichidate de către autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea. Autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura buna funcționare a acestor instituții în conformitate cu regulamentele și standardele aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.          
            Pe listele de înmatriculare din anul 2013 până în prezent în Institu
ția Publică Școala primară-grădiniță Acui au fost înscriși următorii elevi:

Nr. d/o

Numărul de elevi înscriși în instituție pe ani

1.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2.

21

24

25

29

31

26

20

9

           
            Din motivul scăderii numărului mic de elevi institu
ția se confruntă cu problema deficitului financiar, nu poate asigura integral salariul angajaților. La data de 01.01.2020 deficitul financiar al Instituției Publice Școala primară-grădiniță Acui constituia suma de 130,6 mii lei.     
            Conform planului de înscriere a copiilor în clasa I-a pentru anul de studii 2020-2021 nu sunt înaintate și înregistrate nici o cerere din partea părinților, toți cei 5 copii sunt înscriși în clasa I-a la Instituția Publică Gimnaziul ,,M. Eminescu” Baimaclia. Analizând statistica copiilor născuți din 2013-2020 în satul Acui, se observă o descreștere a numărului de copii.      

Nr. d/o

Numărul de elevi înscriși în instituție pe ani

1.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2.

5

3

2

5

2

5

2

0

 

            Privind soluționarea situației create în cadrul Instituției Publice Școala primară-grădiniță Acui, expusă în Nota informativă nr. 50 din 20.07.2020, grupul de lucru al Direcției generale învățământ s-a deplasat în teritoriu și a discutat cu angajații instituției și părinții celor 9 elevi despre problema parvenită. Unica soluție la problema care persistă este de a fi reorganizată Instituția Publică Școala primară-grădiniță Acui. Celor trei cadre didactice li s-a oferit să activeze la Instituția Publică Gimnaziul Enichioi și Instituția Publică Gimnaziul Cîietu, conform ofertelor posturilor didactice vacante prezentate de către managerii instituțiilor menționate. Cadrele didactice au acceptat ofertele propuse. Părinții copiilor sunt de acord ca elevii să studieze la Instituția Publică Gimnaziul ,,M. Eminescu” Baimaclia fiind asigurați cu transport gratuit.      
           
În acest context, conform Notei informative nr. 50 din 20.07.2020 a administrației Instituției Publice Școala primară-grădiniță Acui, Deciziei Consiliului comunal Baimaclia nr. 05/1-XXVII din 17.08.2020 ,,cu privire la reorganizarea Instituției Publice Școala primară-grădiniță Acui în Grădinița de copii Acui, Direcția Generală Învățământ propune reorganizarea Instituției Publice Școala primară-grădiniță Acui în Grădinița de copii Acui.

           


Anexă:

-          Nota informativă nr. 50 din 20.07.2020 a administrației Instituției Publice Școala primară-grădiniță Acui;

-          Decizia Consiliului comunal Baimaclia nr. 05/1-XXVII din 17.08.2020 ,,cu privire la reorganizarea Instituției Publice Școala primară-grădiniță Acui în Grădinița de copii Acui”.

 

 

Șef
Direc
ție Generală Învățământ Cantemir                                             Tatiana MANOLI

 

 

 

 Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin