Prima / Informaţii utile / Anunţuri  /  Materiale pru consultări publice, DGÎ

Materiale pru consultări publice, DGÎ imprimare

11.11.2020      

Ordinul_MECC_1085_2020_Repartizatea_TIC_2631_1.pdfordin_nr.193_A_din_11.11.20.PDF

ANUNȚ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

            Direcția Generală Învățământ Cantemir inițiază, începând cu data de 13 noiembrie 2020, ora 14:30, în incinta Consiliului raional, sala de ședință, et. V, consultarea publică a proiectului de decizie ,,cu privire la acceptarea cu titlul gratuit a mijloacelor fixe și a materialelor circulante, proprietate a statului, administrarea MECC, în proprietatea unității administrativ-teritoriale de nivelul II Cantemir proiect care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din data de 10.12.2020.  
            Scopul proiectului este examinarea și aprobarea în ședința ordinară din 10.12.2020 de către Consiliul raional a deciziei
cu privire la acceptarea cu titlul gratuit a mijloacelor fixe și a materialelor circulante, proprietate a statului, administrarea MECC, în proprietatea unității administrativ-teritoriale de nivelul II Cantemir.     
            Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, Ordinul MECC nr. 1085 din 07.10.2020, anexei, Lista bunurilor și materialelor circulante care se transmit din proprietatea statului, administrarea MECC, în proprietatea unităților administrativ teritoriale, donate instituțiilor de învățământ în anul 2020.   
            Prevederile de bază ale proiectului sunt:
elaborarea notei informative, înaintarea Demersului Direcției Generale Învățământ Cantemir către Consiliul raional.           
            Beneficiarii proiectului de decizie sunt cadrele didactice și elevii din instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal; copiii și angajații grădinițelor de copii și complexelor educaționale.      
            Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt oferirea și colectarea opiniilor cetățenilor organizați, direct sau reprezentanții societății civile, asigurând schimbul de opinii care să informeze despre satisfacerea necesităților comunității în procesul de luare a deciziilor, în vederea aprobării deciziei Consiliului raional
cu privire la acceptarea cu titlul gratuit a mijloacelor fixe și a materialelor circulante, proprietate a statului, administrarea MECC, în proprietatea unității administrativ-teritoriale de nivelul II Cantemir.            
            Impactul estimat al proiectului de decizie este dotarea instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal cu echipamente IT (laptopuri); dotarea grădinițelor de copii și complexelor educaționale cu termometre.

            Proiectul de decizie cu privire la acceptarea cu titlul gratuit a mijloacelor fixe și a materialelor circulante, proprietate a statului, administrarea MECC, în proprietatea unității administrativ-teritoriale de nivelul II Cantemir este elaborat în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, Ordinul MECC nr. 1085 din 07.10.2020, anexa, Lista bunurilor și materialelor circulante care se transmit din proprietatea statului, administrarea MECC, în proprietatea unităților administrativ teritoriale, donate instituțiilor de învățământ în anul 2020.  
            Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 13.11.2020, la adresa de e-mail tatianacechir@gmail.com, la numărul de telefon 027322398 sau pe adresa sediului Direcției Generale Învățământ Cantemir.     
            Proiectul deciziei ,,
cu privire la acceptarea cu titlul gratuit a mijloacelor fixe și a materialelor circulante, proprietate a statului, administrarea MECC, în proprietatea unității administrativ-teritoriale de nivelul II Cantemirși nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială http://cantemiredu.md/transparenta-decizionala/ sau la sediul Direcției Generale Învățământ Cantemir, situat pe adresa str. Trandafirilor 2.

 

Republica Moldova                                      Республика Молдова

Consiliul Raional                                               Районный Совет

Cantemir                                                            Кантемир

 

D E C I Z I E

nr. 07/   -XXVII                                                                                                   din 10.12.2020                                                                                                      

or. Cantemir

   Cu privire la acceptarea cu titlul gratuit
a
mijloacelor fixe și a materialelor circulante,
proprietate a statului, administrarea MECC, în
proprietatea
unității administrativ-teritoriale de nivelul II  Cantemir

 

            În  temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice și art. 8 din Legea nr. 523-XIV din 15.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, Hotărârilor Guvernului Republicii Moldova nr. 901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, Ordinul MECC nr. 1085 din 07.10.2020, anexei, Lista bunurilor și materialelor circulante care se transmit din proprietatea statului, administrarea MECC, în proprietatea unităților administrativ teritoriale, donate instituțiilor de învățământ în anul 2020, examinând avizele comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culurale și turism, comisiei consultative de specialitate finanțe, buget, activități economico-financiare și construcții, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină și culte, Consiliul Raional,

                                                                      

                                                         D E C I D E:

01. Se acceptă cu titlul gratuit primirea în proprietatea unității administrativ - teritoriale  de nivelul II Cantemir, a mijloacelor fixe și a materialelor circulante, proprietate a statului, administrarea MECC, conform anexei la nr. 1085 din 07.10.2020. 

02. Laptopurile vor fi repartizate instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal, conform coeficientului obținut din raportul numărului total de elevi și cadre didactice per instituție.

03. Termometrele vor fi repartizate grădinițelor de copii/complexelor educaționale conform coeficientului obținut din raportul numărului total de copii și angajați per instituție.

 

04. Executarea prezentei decizii se pune în seama dnei Tatiana Manoli, șef Direcția Generală Învățământ Cantemir.

 

05. Decizia în cauză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului în termen de 10 zile prin înmânare, expediere, afișare pe panoul informativ, publicarea pe pagina web a consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale.

 

06. Controlul şi monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina, preşedintelui raionului, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină şi culte, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism.

           

Preşedintele şedinţei                                                                            
Avizat:
Secretar al consiliului raional                                               Ludmila Ţurcanu     

Elaborat:
Șef DGÎ Cantemir                                                                  Tatiana  Manoli      

Coordonat:
Șef Direcția finanțe                                                                Veaceslav Cozma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 01

                                                                                                            la decizia Consiliului Raional

nr. 07/  -XXVII din 10.12.2020

 

Notă informativă
cu privire la acceptarea cu titlul gratuit a mijloacelor fixe și a materialelor circulante,
proprietate a statului, administrarea MECC, în proprietatea unității
administrativ-teritoriale de nivelul II  Cantemir

           

     Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, solicită respectuos, prezentarea deciziei Consiliului raional privind acceptarea cu titlul gratuit a mijloacelor fixe și materialelor circulante, proprietate a statului, administrarea MECC, în proprietatea unității administrativ-teritoriale de nivelul II Cantemir, conform Ordinul MECC nr. 1085 din 07.10.2020, anexei, Lista bunurilor și materialelor circulante care se transmit din proprietatea statului, administrarea MECC, în proprietatea unităților administrativ teritoriale, donate instituțiilor de învățământ în anul 2020.                                                                                                                        
                                                                                                                                                Tabel

Raionul

Denumirea bunurilor distribuite

Unitatea de măsură

Prețul unui set./buc., lei

Cantitatea, set

Valoarea de bilanț, lei

Cantemir

Laptop – NB Lenovo 15.6″ IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB 256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631,25

Termometre

bucăți

432,28

70

30 259,60

Laptop – HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6″, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971,20

38

226 905,60

 

     Mijloacele fixe și materialele circulante au fost repartizate conform coeficientului obținut din raportul numărului total de elevi/copii și cadre didactice per instituții de învățământ indicat în SIME. Laptop-urile vor fi destinate instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal, nu pentru laboratorul de informatică, dar pentru elevii și cadrele didactice pentru a asigura accesul la studii atât în contextul desfășurării învățământului la distanță/online, cât și alte scopuri educaționale. Termometrele vor fi repartizate grădinițelor de copii/complexelor educaționale conform coeficientului obținut din raportul numărului total de copii și angajați per instituție.  
     În baza celor expuse, Direc
ția Generală Învățământ, propune acceptarea cu titlul gratuit a mijloacelor fixe și a materialelor circulante, proprietate a statului, administrarea MECC, în proprietatea unității administrativ-teritoriale de nivelul II  Cantemir, conform anexei la Ordinul MECC nr. 1085 din 07.10.2020. 

 

 

Șef Direcția Generală Învățământ                                                 Tatiana Manoli

Anexă

 

LISTA

bunurilor și materialelor circulante care se transmit din proprietatea statului, administrarea

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în proprietatea

unităților administrativ-teritoriale, donate instituțiilor de învățământ în anul 2020

 

 

Nr. crt.

Raionul/ municipiul

Denumirea bunurilor distribuite

Unitatea de măsură

Prețul unui set/buc., lei

Cantitatea, set

Valoarea de bilanț, lei

1

2

5

6

7

8

9

1.        1.

Annii Noi

Laptop - S145-15API, IdeaPad Lenovo, 15.6, FullHD, Gray, Ryzen 3 3200U, 4 GB, 1 TB, Win Home 10 64Bit Russian OEM DVD Microsoft

set

8 905, 00

26

231 530, 00

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

60

25 936, 80

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

31

185 107, 20

2.         

Basarabeasca

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

15

6 484, 20

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

14

83 596, 20

3.         

Bălţi

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

100

43 228, 00

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

110

656 832, 00

4.         

Briceni

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

60

25 936, 80

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

46

274 675, 20

5.         

Cahul

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

140

60 519, 20

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

85

507 552, 00

6.         

Cantemir

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

70

30 259, 60

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

38

226 905, 60

7.         

Călăraşi

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

60

25 936, 80

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

45

268 704, 00

8.         

Căuşeni

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

70

30 259, 60

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

64

382 156, 80

9.         

Cimişlia

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

60

25 936, 80

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

30

179 136, 00

10.      

Chişinău

 

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

300

129 684, 00

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

675

4 030 560, 00

11.      

Criuleni

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

60

25 936, 80

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

55

328 416, 00

12.      

Donduşeni

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

40

17 291, 20

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

24

143 308, 80

13.      

Drochia

 

 

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

80

34 582, 40

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

55

328 416, 00

14.      

Dubăsari

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

15

6 484, 20

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

13

77 625, 60

15.      

Edineţ

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

60

25 936, 80

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

52

310 502, 40

16.      

Făleşti

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

70

30 259, 60

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

60

358 272, 00

17.      

Floreşti

 

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

60

25 936, 80

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

59

352 300, 80

18.      

Glodeni

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

50

21 614, 00

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

37

220 934, 40

19.      

Hînceşti

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

110

47 550, 80

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

74

441 868, 80

20.      

Ialoveni

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

105

45 389, 40

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

82

489 638, 40

21.      

Leova

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

60

25 936, 80

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

32

191 078, 40

22.      

Nisporeni

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

50

21 614, 00

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

41

244 819, 20

23.      

Ocniţa

 

 

 

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

40

17 291, 20

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

27

161 222, 40

24.      

Orhei

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

100

43 228, 00

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

87

519 494, 40

25.      

Rezina

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

50

21 614, 00

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

31

185 107, 20

26.      

Rîșcani

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

70

30 259, 60

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

46

274 675, 20

27.      

Sîngerei

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

80

34 582, 40

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

66

394 099, 20

28.      

Soroca

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

80

34 582, 40

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

57

340 358, 40

29.      

Străşeni

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

90

38 905, 20

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

69

412 012, 80

30.      

Şoldăneşti

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

40

17 291, 20

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

28

167 193, 60

31.      

Ştefan Vodă

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

60

25 936, 80

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

45

268 704, 00

32.      

Taraclia

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

35

15 129, 80

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

26

155 251, 20

33.      

Teleneşti

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

60

25 936, 80

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

44

262 732, 80

34.      

Ungheni

 

 

 

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

110

47 550, 80

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

95

567 264, 00

35.      

UTAG

                           

Laptop - NB Lenovo 15.6'' IdealPad L340-15API Grey (Athlon 300U 8GB  256 Gb), Wireless Mouse SVEN RX-325, Optical, 600-1000, Prowell Bag NB53394

set

6 543,75

3

19 631, 25

Termometre                                                                                                     

buc.

432,28

 

140

60 519, 20

Laptop - HP 255G7, /Optical USB Mouse/Adapter HDMI-to-VGA/ Windows 10 Pro 64 MSNA Plus (Education) preinstalat, 15.6”, AMD Athlon Gold 3150U, 8GB (1x8GB), 256G

set

5 971, 20

 

125

746 400, 00

36.      

 

Total

 

 

Laptop - 2631

15 655 545, 35

 

 

Termometre - 2650

1 145 542, 00Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin