Decizii

Decizii sedinta CR, 28 septembrie 2017(III)
05.10.2017
D E C I Z I Enr.07/19-XXVI                                                                                 din 28.09.2017or. Cantemir     Despre cererea dlui Rusev Serghei privind acordarea în locaţiune a unui birou în incinta Consiliului raional       În temeiul art. 43 alineatul (1) litera (c) şi ( d), art.77, alin2 din
    
Decizii adoptate la sedinta CR din 28.09.17(II)
05.10.2017
D E C I Z I E nr.07/08-XXVI                                                                                         din 28.09.2017                                                                                           or. Cantemir                Cu privire la stabilirea categoriei şi indemnizaţiei  de conducere pentru conducătorii   instituţiilor de învăţământ  din raionul Cantemir,  anul de studiu 2017-2018          În  temeiul art. 43, alin. 2  din
    
Deciziile adoptate la sedinta din 28.09.2017
05.10.2017
D E C I Z I E nr.07/01-XXVI                                                                                         din 28.09.2017                                                                                           or. Cantemir        Despre situaţia criminogenă în raionul Cantemir pe 8 luni ale anului 2017        În temeiul art. 43 (2), art. 53, alineatul (1) , litera c) din  Legea privind
    
Decizii, sedinta extraordinara a CR din 27.07.2017
08.08.2017
         Republica Moldova                                                           Республика                                                                                     МолдоваConsiliul Raional                                               Районный СоветCantemir                                                             Кантемир                                                                                                                                                                                                                                      Preşedintele                    Raionului                      Cantemir D I S P O Z I Ţ I E  din 24.07.2017                                                                              nr. 107 - Aor. Cantemir Cu privire la convocarea  consiliului raional  în  şedinţă
    
Decizii, sedinta din 23 martie 2017, continuare
11.04.2017
D E C I Z I Enr.02/55 -XXVI                                                                                                           din 23.03.2017                                                                                      or. Cantemir        Despre  deschiderea şi înregistrarea Casei de copii de tip familial: Costandachi Sofia și Costandachi Iurii, din satul Lărguța, raionul Cantemir                   În temeiul art. 43(2), din Legea privind
    
Decizii, sedinta 23.03.17, continuare
11.04.2017
D E C I Z I Enr.02/64 -XXVI                                                                                                din 23.03.2017                                                                                      or. Cantemir     Cu   privire  la deciziile cu   termen  de  control adoptate de Consiliul Raional Cantemir  pe parcursul lunilor septembrie –decembrie , anul 2016      În temeiul art. 43 (2)  din Legea privind 
    
Decizii, sedinta din 23.03.2017, continuare
11.04.2017
D E C I Z I E or. Cantemirnr.02/14-XXVI                                                                                                          din 23.03.2017                                                                                                             Cu privire la coordonarea devizelor de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (besiness-plan) şi mijloace speciale ale IMSP Centrul de Sănătate Cantemir pe anul
    
Decizie, Cartea de Onoare a raionului
26.08.2016
D E C I Z I E or. Cantemir               nr.04/30-XXVI                                                                                            din 11.08.2016                                                                                                            Cu  privire  la aprobarea Listei cetăţenilor pentru înscriere în Cartea de Onoare a raionului               În temeiul art. 43 (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
    
Decizii, sedinta CR, 11.08.2016
26.08.2016
D E C I Z IEnr.04/04-XXVI                                                                                      din 11.08.2016or. Cantemir        Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt din raionul Cantemir                           În temeiul art.43 (2), 46 (1,2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,
    
Decizii, sedinta extraordinara din 11.08.16
25.08.2016
D E C I Z I Enr.04/07-XXVI                                                                                                  din 11.08.2016                                                                                       or. Cantemir          Cu privire la  desemnarea  candidaturilor  şi a membrilor supleanţi  pentru  constituirea  de către Comisia Electorală Centrală a consiliului electoral de circumscripţie       În temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică
    
Decizii, sedinta din 24.03.2016
12.04.2016
D E C I Z I Enr.  02/18-XXVI                                                                                                       din 24.03.2016                                                                                       or. Cantemir                Despre mersul executării deciziei nr.05/09-XXVdin 28.05.2015 “Cu privire la constituirea serviciului socialAsistență Personală pe lîngă direcția asistență socială și protecție a familiei”                   În temeiul art. 43 (1) litera
    
Decizii, sedinta extraordinara, 11.02.2016
24.02.2016
D E C I Z I E or. Cantemirnr.01/08-XXVI                                                                                                         din  11.02.2016                                                                                                                 Cu privire la aprobarea   organigramei , statelor de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Cantemir , statelor de personal ale secţiei farmacie şi secţiei servicii medicale  suplimentare  (cont special )
    
Decizie, 11.02.2016
24.02.2016
 D E C I Z I E or. Cantemirnr.01/08-XXVI                                                                                                         din  11.02.2016                                                                                                                 Cu privire la aprobarea   organigramei , statelor de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Cantemir , statelor de personal ale secţiei farmacie şi secţiei servicii medicale  suplimentare  (cont special )
    
Decizie, sedinta 11.02.2016
24.02.2016
Republica Moldova                                      Республика МолдоваConsiliul Raional                                               Районный СоветCantemir                                                            Кантемир  D E C I Z I E or. Cantemirnr.01/07-XXVI                                                                                                         din  11.02.2016                                                                                                                 Cu privire la coordonarea modificărilorla divizul de venituri şi cheltuieli ( business- planului) IMSP  Centrul de Sănătate Cantemir pe anul 2015             În temeiul
    
Decizii, sedinta extraordinara, 11.02.2016
24.02.2016
Republica Moldova                                      Республика МолдоваConsiliul Raional                                               Районный СоветCantemir                                                            Кантемир  D E C I Z I E or. Cantemirnr.01/07-XXVI                                                                                                         din  11.02.2016                                                                                                                 Cu privire la coordonarea modificărilorla divizul de venituri şi cheltuieli ( business- planului) IMSP  Centrul de Sănătate Cantemir pe anul 2015             În temeiul
    
Decizii, sedinta extraordinara, 11.02.2016
24.02.2016
Republica Moldova                                      Республика МолдоваConsiliul Raional                                               Районный СоветCantemir                                                            Кантемир  D E C I Z I E or. Cantemirnr.01/15-XXVI                                                                                                         din  11.02.2016                                                                                                                 Cu privire la coordonarea modificărilorla divizul de venituri şi cheltuieli ( business- planului) IMSP  Centrul de Sănătate Baimaclia pe anul 2015             În temeiul
    
Decizii, sedinta extraordinara din 11.02.2016
24.02.2016
Republica Moldova                                      Республика МолдоваConsiliul Raional                                               Районный СоветCantemir                                                            Кантемир  D E C I Z I E or. Cantemirnr.01/15-XXVI                                                                                                         din  11.02.2016                                                                                                                 Cu privire la coordonarea modificărilorla divizul de venituri şi cheltuieli ( business- planului) IMSP  Centrul de Sănătate Baimaclia pe anul 2015             În temeiul
    
Elaborarea proiectelor de decizie
20.02.2013
Elaborarea  proiectelor de decizie    Dreptul de iniţiere a proiectelor de decizii ale consiliului aparţine consilierilor. Propuneri vizavi de elaborarea unor decizii poate face  şi preşedintele raionului. Preşedintele raionului poate  participa consultativ la întocmirea deciziilor, de comun acord cu consiliul. Proiectele
    
Şedinţa extraordinară nr.07 din 13.07.2012
19.09.2012
D E C I Z I E nr.07/01-XXV din  13.07.2012 Cu  privire  la  organigrama, structura şi statele  de  personal  ale  aparatului  preşedintelui raionului, direcţiilor  şi  altor subdiviziuni  din subordinea  consiliului  raional  D E C I Z I E nr.07/02-XXV din  13.07.2012 Despre modificarea deciziei nr. 06/02 –XXV din
    
Şedinţa extraordinară nr. 06 din 06.07.2012
19.09.2012
D E C I Z I E nr.06/01-XXV din  06.07.2012  Despre decizia Curţii de Apel Cahul nr.05-3r-154-03022012 din 10.04.2012 D E C I Z I E nr.06/02-XXV din  06.07.2012 Cu privire la rectificarea bugetului raional pe anul 2012. D E C I Z I E nr.06/03-XXV din  06.07.2012 Despre comisia
    
Pagina:
1 2 »»
Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 17.11.2017 Toatal vizitatori - 203066    Creat de Brand.MD