Decizii

Deciziile CR, sedinta ordinara, 28.06.18
17.07.2018
    
Decizii, sedinta CR din 11 mai 2018
13.06.2018
    
Decizia Consiliului raional, 08.05.18
13.06.2018
    
Decizii, sedinta extraordinara din 11.05.18
16.05.2018
                                                                                             Anexă la decizia consiliului  raional                                 nr.03/02-XXVI  din  11.05.2018          Notă informativă la proiectul deciziei  privind modificarea deciziei        consiliului raional Cantemir „Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în a doua lectură pe anul 2018”         Proiectul deciziei este elaborat
    
Decizii, sedinta CR, 08.05.2018
16.05.2018
                                                    Anexa nr. 3                                                                            la Decizie Consiliului raional Cantemir                                                                    nr. 03/       -XXVI din 08.05.2018ACORD-CADRU DE FINANŢARE Încheiat între:1. Raionul Cantemir, prin Consiliul raional Cantemir; Republica Moldova, or.Cantemir, str. Trandafirilor,2  cod de înregistrare fiscală 1007601010275, în calitate de beneficiar pentru proiectul
    
Decizii, sedinta ordinara a CR, 23.03.18
11.04.2018
    
Decizii, sedinta CR din 22.03.18
11.04.2018
    
Decizii sedinta CR din 22.03.18
11.04.2018
    
Decizie Reguli interne de informare, consultare si adoptare a deciziilor
19.03.2018
    
CR 25-01-18 Decizii
06.02.2018
 
    
Decizii sedinta CR, 07.12.17
21.12.2017
D E C I Z I Enr.08/34-XXVI                                                                                           din 07.12.2017or. Cantemir         Despre demersul   Î.M. ,,Moldcell” SA cu  privire la rezilierea contractului de locaţiune             În temeiul art.43,alin. (1), litera c,d , art.74-77 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din
    
Decizii sedinta CR, 07.12.17
21.12.2017
D E C I Z I Enr.08/43  - XXVI                                                                                           din 07.12.2017                                                             or. CantemirCu privire la trecerea în evidenţă militară a  cetăţenilor Republicii Moldova cu anul naşterii 2002 şi de vîrstă mai mare ce anterior
    
Decizii sedinta CR, 07.12.17(II)
21.12.2017
D E C I Z I E      nr. 08/20  - XXVI                                                                               din 07.12.2017  or. Cantemir    Cu privire la Programul de repartizare    a Fondului Rutier pe raionul Cantemir    pentru anul 2018      În temeiul art. 43 din Legea privind
    
Decizii, sedinta CR din 07.12.17 (I)
21.12.2017
Republica Moldova                                      Республика МолдоваConsiliul Raional                                               Районный СоветCantemir                                                            Кантемир                                                                                           D E C I Z I Enr.08/-XXVI                                                                                      din 07.12.2017or. Cantemir  Cu privire la aprobarea   bugetului local de nivelul II   în prima lectură  pe anul 2018                 In temeiul art.43 (1) litera “b”
    
Decizii sedinta CR, 28 septembrie 2017(III)
05.10.2017
D E C I Z I Enr.07/19-XXVI                                                                                 din 28.09.2017or. Cantemir     Despre cererea dlui Rusev Serghei privind acordarea în locaţiune a unui birou în incinta Consiliului raional       În temeiul art. 43 alineatul (1) litera (c) şi ( d), art.77, alin2 din
    
Decizii adoptate la sedinta CR din 28.09.17(II)
05.10.2017
D E C I Z I E nr.07/08-XXVI                                                                                         din 28.09.2017                                                                                           or. Cantemir                Cu privire la stabilirea categoriei şi indemnizaţiei  de conducere pentru conducătorii   instituţiilor de învăţământ  din raionul Cantemir,  anul de studiu 2017-2018          În  temeiul art. 43, alin. 2  din
    
Deciziile adoptate la sedinta din 28.09.2017
05.10.2017
D E C I Z I E nr.07/01-XXVI                                                                                         din 28.09.2017                                                                                           or. Cantemir        Despre situaţia criminogenă în raionul Cantemir pe 8 luni ale anului 2017        În temeiul art. 43 (2), art. 53, alineatul (1) , litera c) din  Legea privind
    
Decizii, sedinta extraordinara a CR din 27.07.2017
08.08.2017
         Republica Moldova                                                           Республика                                                                                     МолдоваConsiliul Raional                                               Районный СоветCantemir                                                             Кантемир                                                                                                                                                                                                                                      Preşedintele                    Raionului                      Cantemir D I S P O Z I Ţ I E  din 24.07.2017                                                                              nr. 107 - Aor. Cantemir Cu privire la convocarea  consiliului raional  în  şedinţă
    
Decizii, sedinta din 23 martie 2017, continuare
11.04.2017
D E C I Z I Enr.02/55 -XXVI                                                                                                           din 23.03.2017                                                                                      or. Cantemir        Despre  deschiderea şi înregistrarea Casei de copii de tip familial: Costandachi Sofia și Costandachi Iurii, din satul Lărguța, raionul Cantemir                   În temeiul art. 43(2), din Legea privind
    
Decizii, sedinta 23.03.17, continuare
11.04.2017
D E C I Z I Enr.02/64 -XXVI                                                                                                din 23.03.2017                                                                                      or. Cantemir     Cu   privire  la deciziile cu   termen  de  control adoptate de Consiliul Raional Cantemir  pe parcursul lunilor septembrie –decembrie , anul 2016      În temeiul art. 43 (2)  din Legea privind 
    
Pagina:
1 2 »»
Tel. (+373) 273-2-20-58
(+373) 273-2-20-58

Fax. (+373) 273-2-20-58
actualizat la: 17.07.2018 Toatal vizitatori - 253869    Creat de Brand.MD